Phương pháp tăng hiệu suất pin mặt trời 

Xem với cỡ chữ
Giáo sư Chih-Hao Chang cùng các cộng sự đã phát triển một tấm phim mới, được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng giao thoa màng mỏng trong các tấm pin mặt trời.

Nguồn: khoahoc.com.vn
Giao thoa màng mỏng là một hiện tượng xảy ra khi các sóng ánh sáng tới được phản chiếu bởi lớp trên và lớp dưới của một bản mỏng giao thoa với nhau tạo nên một sóng mới. Ánh sáng hệ quả từ sự giao thoa trên có thể xuất hiện dưới dạng các dải sáng và tối hoặc nhiều màu sắc tùy theo nguồn ánh sáng tới. Các tấm phim tích hợp cấu trúc nano hình nón, tương tự cấu trúc nốt lồi trong mắt bướm đêm. Kết quả là hiện tượng giao thoa giữa các tấm phim hầu như không xảy ra. Quy trình tiếp tục lặp lại với nhiều tấm phim chồng lên nhau.