PVN nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép” 

Xem với cỡ chữ
Trong 8 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Thu ngân sách từ dầu thô đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 111% dự toán, tăng 0,9% so cùng kỳ.

Vượt mọi khó khăn, thách thức

Bước vào năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội quốc tế và trong nước gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đứng trước muôn vàn khó khăn, lãnh đạo PVN đã triển khai nhiều phương án vừa chống dịch hiệu quả vừa tích cực sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.

Song song với việc ban hành 53 thông báo, 43 chỉ thị, văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên theo từng lĩnh vực, khối theo chuỗi giá trị; PVN đã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp ứng phó dịch Covid-19, đó là bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động, trong đó, nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và sản xuất kinh doanh cao hơn so với yêu cầu chung.

Bên cạnh đó, tiếp cận các nguồn vaccine và tổ chức tiêm an toàn, bảo đảm 2 liều/người cho toàn bộ người lao động. Mặt khác, sẵn sàng trang thiết bị an toàn phòng, chống dịch tại Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị khi phát sinh nhu cầu. Hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, điều kiện an toàn cho cán bộ, công nhân viên khi thực hiện các giải pháp “ba tại chỗ” cũng như kéo dài thời gian đổi ca, nhằm động viên tinh thần cho người lao động.

PVN cũng tập trung thực hiện tốt phương châm “ba tại chỗ”, “hai điểm đến, một cung đường” đối với người lao động trực tiếp làm việc tại các nhà máy, dự án, công trình dầu khí; chủ động áp dụng các kịch bản xuất hiện F0 tại khu vực sản xuất để đưa ra phương án ứng phó phù hợp; chia sẻ, điều phối nguồn lực, nhân lực, vật lực để giảm áp lực tồn kho giữa các đơn vị... Đặc biệt, bảo đảm lưu thông nguyên nhiên vật liệu sản xuất, sản phẩm nhằm duy trì công tác tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt góp phần ổn định thị trường; trong đó, tập trung thực hiện bám sát diễn biến của thị trường, rà soát số liệu tồn kho, nhu cầu thuê kho của các đơn vị trong bối cảnh nhu cầu các sản phẩm đang giảm sút nghiêm trọng.

Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan
Nguồn: ITN

Hoàn thành mục tiêu năm 2021

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2021, thời gian còn lại của năm 2021, PVN phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung 5 nhóm giải pháp. 

Cụ thể, người đại diện/thủ trưởng các đơn vị triển khai cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kịp thời việc tiêm vaccine mũi 2 cho người lao động toàn Tập đoàn. Đồng thời, bảo đảm sản xuất kinh doanh, đầu tư duy trì ổn định an toàn, liên tục. Xây dựng mô hình hoạt động tại các nhà máy, công trường phù hợp từng giai đoạn kiểm soát dịch bệnh. PVN tiếp tục rà soát việc thực hiện công tác đầu tư và quản trị danh mục đầu tư tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Trên cơ sở dự báo về kinh tế vĩ mô, thị trường, triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, chủ động rà soát, triển khai các công việc đón đầu phục hồi kinh tế, cập nhật danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm thay thế và kế hoạch phát triển thị trường thích nghi với thay đổi về nhu cầu cũng như tình hình chuyển dịch năng lượng, triển khai trong quý IV.2021.

Với vị thế là doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước, PVN đã chủ động nắm bắt thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh “quản trị biến động”, thường xuyên cập nhật dữ liệu, dự báo thị trường, đưa ra kịch bản tối ưu, bảo đảm hiệu quả các hoạt động của Tập đoàn. Bên cạnh đó, PVN tiếp tục xây dựng các giải pháp, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm dầu khí, đẩy mạnh xuất khẩu song song với việc phát triển, củng cố, kiểm soát thị trường, tạo cơ sở phát triển và nắm bắt cơ hội tiêu thụ sản phẩm khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát kéo theo nhu cầu của thị trường tăng trong thời gian tiếp theo.

Quang Vũ