Quảng Bình: Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và các huyện, thị, thành phố năm 2020 với chủ đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, huyện. Tham luận của đại biểu tập trung phân tích, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện; những cách làm hay, hiệu quả trong lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề; kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát; tác động của những hoạt động giám sát đối với đời sống, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, đặc biệt là phát huy hơn nữa hiệu quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND…

NGỌC MAI