Quảng Nam: Đăng ký 12 nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 9 

Xem với cỡ chữ

Thực hiện thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về rà soát, chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, UBND tỉnh đã có văn bản đăng ký trình kỳ họp chuyên đề tháng 9 với 12 nội dung. Đáng lưu ý là một số đề án như: Xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn; cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ giai đoạn 2022-2026; nâng mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; cơ chế hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp... Đây là các nội dung được đề xuất từ thực tiễn trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương và cử tri; được UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng theo đúng quy trình, thủ tục luật định.

THANH HIỀN