Quảng Nam: Kỳ họp cuối năm sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 về 4 nhóm vấn đề trên các lĩnh vực. Trong đó, nhóm 1 thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, tập trung vào công tác quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nhóm 2 thuộc lĩnh vực xây dựng. Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 là nội dung nhóm 3 - du lịch. Đối với nhóm 4 - lĩnh vực y tế, nội dung đề cập đến các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng; giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn; việc triển khai thực hiện chủ trương điều trị F0 tại y tế cơ sở...

THANH HIỀN