Quảng Nam: Loại khỏi quy hoạch 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ 

Xem với cỡ chữ

Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND ngày 22.4.2010 của HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 2, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với 4 dự án gồm: Thủy điện A Vương 4 (công suất 10MW), huyện Tây Giang với diện tích đất 82,82ha; Thủy điện Sông Bung 3 (công suất 16MW), huyện Nam Giang với diện tích đất 38,63ha; Thủy điện Đăk Di 4 (công suất 19,2MW), huyện Nam Trà My với diện tích đất là 15ha; Thủy điện A Banh (công suất 4,2MW), huyện Tây Giang với diện tích đất là 7,76ha. Đây là các dự án có công suất thiết kế nhỏ, triển khai các thủ tục đầu tư không bảo đảm thời gian, diện tích sử dụng đất lớn, hiệu quả kinh tế đem lại không cao.

THANH HIỀN