Quảng Nam phê duyệt kế hoạch hệ sinh thái khởi nghiệp 

Xem với cỡ chữ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam Phạm Viết Tích cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 4396 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025. Mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trong kế hoạch của tỉnh Quảng Nam là tích hợp, lồng ghép một cách khoa học 3 Đề án của Chính phủ gồm Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 và Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực của từng ngành, đối tượng; tạo sự kết nối, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.

NHẬT ANH