Quảng Ninh chốt danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân - Phó Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn - Phó Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là một trong những bước thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là không chỉ là vinh dự mà còn đòi hỏi từng đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của địa phương để xem xét thảo luận, dân chủ lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, nổi trội để tham gia ứng cử.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Quảng Ninh có 16 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về) được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử ĐBQH Khóa XV. Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần ĐBQH Khóa XV, 100% đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất danh sách giới thiệu chính thức 10 người tham gia ứng cử ĐBQH (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 số đại biểu được bầu. Trong đó, cơ cấu nữ là 4 người, ngoài đảng là 2 người, tôn giáo là 2 người, tái cử 2 người. 90% người ứng cử được giới thiệu ĐBQH đều có có trình độ từ thạc sỹ trở lên.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đối với danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 165/165 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đều có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đảm bảo quy định (trong đó 154 người được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 100%; 11 người có tín nhiệm từ 72,9%-98,8%). Tại hội nghị, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết lập danh sách chính thức 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu ra 66 đại biểu. Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đều được đảm bảo. Trong có cơ cấu nữ là 55 người, đạt 50%, tăng 1,2% so với nhiệm kỳ 2016-2021; trẻ dưới 40 tuổi là 47 người, đạt 43,6%, tăng 7,6%; dân tộc thiểu số là 19 người, đạt 17,3%, tăng 3,7%; tôn giáo là 6 người, đạt 5,5%, tăng 2,3%; ngoài Đảng là 18 người, đạt 16,4%; tái cử là 29 người. Chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tăng cao, với 103/110 người có trình độ từ cử nhân trở lên, chiếm 93,6%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức người ứng cử
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức người ứng cử

Sau hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

P. NAM