Hoạt động của HĐDT, UB của Quốc hội & Ban của UBTVQH

Thẩm tra sơ bộ Tờ trình Chính phủ về số lượng đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội

Thẩm tra sơ bộ Tờ trình Chính phủ về số lượng đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 19.2, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Xem tiếp...

Quốc hội

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Theo bạn bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV vào ngày nào

1. Ngày 21/05/2016, 10341 phiếu (34 %)
2. Ngày 22/05/2016, 9937 phiếu (33 %)
3. Ngày 23/05/2016, 9831 phiếu (33 %)
Tổng số phiếu: 30109

PHÓNG SỰ ẢNH