KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25.8.1911 - 25.8.2021)

“Quốc hội ta sẽ ngày càng dân chủ” 

Xem với cỡ chữ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa VII, liên tục gần 42 năm. Với vai trò là người đại biểu của Nhân dân, ông có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, cho sự phát triển dân chủ trong Quốc hội. Sau này, khi không còn tham gia Quốc hội nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến hoạt động của Quốc hội với niềm tin tưởng “Quốc hội ta sẽ ngày càng dân chủ”, “trở thành một Quốc hội chân chính theo đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu quân đội tại Kỳ họp Quốc hội Khóa VI, sáng 2.7.1976
Ảnh: Ngọc Khanh

Phải có tài năng quản lý và phải có đức độ với dân

Cuối năm 2005 tôi được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội giao nhiệm vụ liên hệ đặt bài tham luận và kính mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham dự, phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước. Trước đó, năm 2000, tôi cũng từng vinh dự được đến nhà riêng để mời ông tham gia hội thảo kỷ niệm 55 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Đó là hai lần tôi vinh dự có dịp được gặp gỡ trực tiếp và trò chuyện với vị tướng huyền thoại với những chiến công lẫy lừng năm châu nhưng lại rất đỗi giản dị trong cuộc sống đời thường.

Làm việc ở cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội nên tôi đặc biệt ghi nhớ những phát biểu của ông về Quốc hội. Những lần tham dự các hội thảo, lễ mít tinh kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, ông không bao giờ nói về mình, mà thường nói về tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Như phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khóa I (6.1.1946 - 6.1.2006) được tổ chức tại Hà Nội ngày 4.1.2006, ông nói: “Chúng ta có Quốc hội ngày nay đương nhiên phải nhớ đến tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Bác Hồ kính yêu. Người hẳn đã có sẵn một kế hoạch từ trước, tôi nghĩ như vậy, cho nên trong lán Nà Lừa một ngày tháng 7 năm 1945 Người đã nói: Nhất định phải họp Đại hội Tân Trào, có đại biểu ba kỳ, dù thiếu một vài người cũng họp bởi vì thời cơ đến. Tiếp đó thành lập Chính phủ lâm thời. Giành chính quyền rồi, Bác cùng Bộ Chính trị thảo luận và thành lập Chính phủ chính thức. Sau khi lập Chính phủ chính thức, ngay kỳ họp đầu tiên ngày 3 tháng 9, Bác đã nói: Chúng ta đã có đại biểu của ba kỳ, chúng ta có Quốc dân Đại hội, có Tuyên ngôn độc lập, nước ta là nước độc lập nhưng chưa do toàn dân bầu lên. Vì vậy cho nên, về sức mạnh pháp lý của Quốc hội có thể với quốc tế vì lý do này, lý do kia chưa được thừa nhận. Và chúng ta thực hiện Tổng tuyển cử trong lúc bắt đầu chiến tranh ở phía Nam, đó là một quyết định cực kỳ sáng suốt, cực kỳ dũng cảm. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra trong một không khí sôi sục mà nước mới được tuyên bố độc lập, nhưng toàn thể đồng bào nước ta từ Nam chí Bắc đều đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên”.

60 năm sau ngày tổng tuyển cử đầu tiên, “chúng ta có nước Việt Nam vững mạnh”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, “một phần quan trọng nhờ có sự lãnh đạo của Quốc hội và công đầu tiên là công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Vì thế, ông nhắn nhủ “chúng ta luôn luôn nhớ rằng, chúng ta là một nước dân chủ, Nhân dân làm chủ, chúng ta là đại diện của Nhân dân để quản lý đất nước, chúng ta đồng thời là người đầy tớ của Nhân dân, bạn của dân, luôn luôn nghe dân. Qua bao nhiêu khóa Quốc hội, ta đã tiến bộ, góp phần vào thành công lớn lao về mọi mặt của đất nước ta, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Thực ra, đổi mới lớn nhất là Cách mạng tháng Tám và Ngày độc lập. Bởi vì trên thế giới chưa bao giờ có một nước thuộc địa nào mà không có một nước giúp đỡ, tự đứng lên giành độc lập được. Đó là đổi mới lớn nhất cũng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải làm cho đúng những lời dạy của Bác. Bác nói rằng: đại biểu Quốc hội là người do dân bầu ra nhưng quyền là của dân, ta là đầy tớ của dân, nhất định phải có tài năng quản lý dân nhưng phải có đức độ đối với dân và đặc biệt có dân chủ. Người ta hỏi dân chủ nghĩa là thế nào? Bác nói: dân chủ nghĩa là để cho dân được mở miệng”.

Ngày 5.5.1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các đơn vị thông tin và quân y tham gia duyệt binh ngày 1.5.1973
Ảnh: Vũ Tạo

Khơi dậy tất cả tiềm năng to lớn của Nhân dân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ, trên bàn ông có quyển Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao nhiêu việc Bác làm đều từ những việc đơn giản mà lên việc vĩ đại. “Chúng ta rất mừng rằng, trải qua 60 năm, Quốc hội ta đã trưởng thành, đến khóa này dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có những bước tiến bộ, chuyển mình phát triển”. Dù vậy, “nhưng mức dân chủ, phát huy tiềm năng ở trong dân chưa phải đã làm được hết tất cả… Nhân dịp gặp nhau ở đây, tôi muốn nhắn các đồng chí phải nhớ những lời của Bác dặn, phải có đầy đủ tài năng, đức độ theo đường lối của Đảng và khơi dậy tất cả tiềm năng to lớn của Nhân dân Việt Nam, để dân tộc ta trở nên không những chỉ là một dân tộc anh hùng mà còn là một dân tộc giàu, mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh như ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Đó là tư tưởng nhân văn của Bác”.

          Cũng trong phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Tổng tuyển cử, ông bày tỏ “hoan nghênh những tiến bộ gần đây của Quốc hội” với “một sự chuyển mình và không khí trong Quốc hội sôi nổi hơn, dân chủ hơn, sát thực tiễn hơn, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với những người dân mình là người đầy tớ hơn”. Đồng thời, ông mong đợi “Quốc hội tiến lên những bước tiến mới nữa, để đưa nước ta thành một nước sánh vai cùng các nước khác khắp 5 châu. Bởi vì dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống văn hóa, độc lập dân tộc, dân chủ, nhất định chúng ta sẽ tiến lên CNXH và CNXH đang tìm đường thành công ở đất nước Việt Nam. Tất cả đều tin rằng Quốc hội ta sẽ ngày càng dân chủ và luôn luôn có những ý kiến tích cực, phải dám nghe ý kiến đồng tình cũng như ý kiến khác để làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước dân chủ, Quốc hội Việt Nam trở thành một Quốc hội chân chính theo đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng, đường lối đúng đắn và có đức độ, tài năng đủ sức để đưa ấm no, hạnh phúc lại cho Nhân dân và thực hiện được chủ nghĩa nhân văn thương người Việt Nam cũng như thương người ở tất cả các nước khác”.

15 năm đã trôi qua kể từ lễ mít tinh ngày 4.1.2006, Quốc hội đã có thêm hơn 3 nhiệm kỳ đầy sôi động với những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại. Trong hơn 15 năm qua, tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước luôn là “kim chỉ nam”, là động lực cho hoạt động của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Quốc hội Khóa XV vừa tổ chức rất thành công Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới mà ở đó, mỗi quyết sách của Quốc hội đều thấm đẫm “hơi thở của cuộc sống”. Với sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hàng trăm đề án đang được triển khai nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục đổi mới căn cơ và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội để đáp ứng được trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng trao cho Quốc hội. Hành trình 75 năm qua và trong những năm tới, Quốc hội Việt Nam đã và đang thực sự là “một Quốc hội chân chính theo đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Nhân Tỏ - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội