Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật Cảnh sát cơ động 

Xem với cỡ chữ
Sáng 26.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động gồm 5 chương, 31 điều, quy định cụ thể 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Cảnh sát Cơ động, trong đó kế thừa những nhiệm vụ còn phù hợp của Pháp lệnh Cảnh sát Cơ động, đồng thời bổ sung hai nhiệm vụ cho Cảnh sát Cơ động.

Thứ nhất là huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với Cảnh sát Cơ động và cán bộ, chiến sỹ, học viên trong Công an nhân dân; huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng bảo vệ thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai là phối hợp với các lực lượng trong Công an nhân dân và các lực lượng, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ có tính chất phức tạp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Dự thảo Luật quy định cụ thể 7 quyền hạn của Cảnh sát Cơ động, trong đó bổ sung thêm hai quyền hạn mới phù hợp với yêu cầu thực tế thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát Cơ động.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

08:15

Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh: Đoàn ĐBQH thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Các ĐBQH tại phiên thảo trực tuyến tại điểm cầu Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh sáng 26.10
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh

 

08:32

Điểm cầu tỉnh Bắc Giang: Chỉ quy định mang tính nguyên tắc về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động

Tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Thái dự.

Thảo luận về dự án Luật, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật Cảnh sát cơ động đã được nêu tại Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Các đại biểu cho rằng, việc ban hành luật này sẽ cụ thể hóa nội dung về quyền con người, quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp 2013; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, trong đó có lực lượng CSCĐ; khắc phục hạn chế, bất cập sau 7 năm thực hiện Pháp lệnh CSCĐ; đồng thời tạo cơ sở pháp lý động bộ cho việc xây dựng lực lượng CSCĐ đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phiên thảo luận tại điểm cầu Bắc Giang
Các đại biểu dự Phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang sáng 26.10

Về vị trí, chức năng của CSCĐ quy định tại Điều 3 dự thảo Luật, theo ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà, dự thảo Luật đã quy định rõ hơn vị trí, chức năng của CSCĐ so với Pháp lệnh khi ngoài việc kế thừa quy định của Pháp lệnh đã quy định rõ thêm CSCĐ là lượng lượng vũ trang Nhân dân và không chỉ là lực lượng nòng cốt mà còn là lực lượng chuyên trách thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn, xã hội… Quy định như dự thảo là cần thiết và phù hợp, thống nhất pháp luật hiện hành như Luật CAND, Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam.

Về quyền hạn của CSCĐ (tại Điều 10), cũng theo đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, nếu như Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ trong cùng 1 Điều luật thì dự thảo Luật này đã dành riêng một điều để quy định về quyền hạn của CSCĐ. Đồng thời quy định theo hướng có kế thừa, có sửa đổi và có bổ sung quyền hạn cho CSCĐ là phù hợp để bảo đảm phát huy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tính đặc trưng của lực lượng CSCĐ; đáp ứng với yêu cầu tác chiến, tính chất cơ động nhanh của CSCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao… “So với Pháp lệnh, dự thảo Luật này tại khoản 2 Điều 10 đã bổ sung quyền của CSCĐ đó là quyền “Được mang theo người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên tàu bay dân sự”; đồng thời khoản này cũng quy định rất rõ 3 trường hợp cụ thể mà CSCĐ được thực hiện quyền nêu trên. Theo đó, việc bổ sung quyền này là cần thiết, phù hợp, khá chặt chẽ nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của Pháp lệnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế thời gian qua”, đại biểu Hà nhấn mạnh.

ĐBQH Võ Thị Việt Hà phát biểu
ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà phát biểu tại điểm cầu Bắc Giang

Liên quan đến nội dung này, qua rà soát Luật Hàng không dân dụng và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho thấy chưa có quy định CSCĐ là đối tượng được mang theo người, vũ khí lên tàu bay trong trường hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ tác chiến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà vẫn phải ký gửi hành lý theo quy định. Việc này, nếu thực hiện nhiệm vụ bình thường theo kế hoạch thì sẽ không ảnh hưởng, tuy nhiên đối với những trường hợp cấp bách cần cơ động nhanh lực lượng cùng các loại vũ khí, trang bị bằng đường hàng không để kịp thời giải quyết vụ việc thì sẽ không đảm bảo vì còn mất chi phí thời gian làm thủ tục ký gửi và nhận hành lý, như vậy có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tính kịp thời trong việc triển khai lực lượng, phương án tác chiến của CSCĐ. Đây cũng là nội dung đã được Bộ Công an rà soát khá kỹ để làm căn cứ bổ sung quyền này thể hiện ở Báo cáo số 483 của Bộ Công an về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có trong hồ sơ trình dự án Luật này.

Về hệ thống tổ chức của CSCĐ, ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà cũng bày tỏ tán thành phương án 1; đề nghị giữ nguyên quy định về hệ thống tổ chức của CSCĐ như dự thảo Luật trình QH cho ý kiến, theo đó chỉ quy định mang tính nguyên tắc về hệ thống tổ chức của CSCĐ gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về hệ thống tổ chức của CSCĐ là cơ bản thống nhất pháp luật hiện hành, tương tự quy định về hệ thống tổ chức của lực lượng cảnh vệ, lực lượng cảnh sát biển; đồng thời bảo đảm linh hoạt trong quá trình tổ chức lực lượng theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể và phù hợp với thẩm quyền của Bộ Công an quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật CAND năm 2018.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang
Toàn cảnh Phiên thảo luận tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang

Cùng với việc tham gia ý kiến vào 3/6 nội dung được định hướng tập trung thảo luận, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cũng đặc biệt quan tâm đến quy định về thực hiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ. Trong đó, đối với Điều 28 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh. có quy định “…thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ theo quy định của pháp luật”, các đại biểu nhấn mạnh các nội dung:

Một là, Luật Nhà ở hiện hành đã quy định trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý nhà nước về nhà ở; Luật này cũng đã quy định về chính sách nhà ở xã hội, trong đó Điều 49 quy định về các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có quy định đến đối tượng là “sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND và QĐND” và không có khoản nào quy định “và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật”.

Hai là, theo quy định của khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật này thì “Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ bao gồm: sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CSCĐ thuộc CAND”.

Ba là, trong Báo cáo số 483 của Bộ Công an về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật này và 02 Phụ lục kèm theo Báo cáo đã rà soát đến hơn 10 Luật nhưng chưa nêu đến Luật Nhà ở…

Trên cơ sở đó, các đại biểu điểm cầu tỉnh Bắc Giang đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát thêm Luật Nhà ở để bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản Luật.

PV Diệp Anh - Bách Hợp

08:40

Điểm cầu Nhà Quốc hội

Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật Cảnh sát cơ động sáng 26.10

Ảnh: Quang Khánh 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp
Ảnh: Quang Khánh
Các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận trực tuyến sáng 26.10
Ảnh: Quang Khánh
Các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận trực tuyến sáng 26.10
Ảnh: Quang Khánh

09:13

Điểm cầu tỉnh Hà Giang: Đề nghị quy định cụ thể về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động

Tại Điều 9 của dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động nhưng lại chưa quy định cụ thể về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động. Thực tế, lực lượng cảnh sát cơ động ở Trung ương và địa phương được tổ chức theo đơn vị lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, vị trí đóng quân tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Do đó, ĐBQH Vương Thị Hương (Hà Giang) đề nghị bổ sung quy định cụ thể về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động để không xảy ra việc trùng hoặc chồng chéo phạm vi hoạt động giữa các đơn vị cảnh sát cơ động hay với các đơn vị khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

ĐBQH Vương Thị Hương phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang

Cũng tại Điều 9 quy định, một trong những nhiệm vụ của cảnh sát cơ động là tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, thực tế trong công an nhân dân hiện nay, việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ được giao cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ nòng cốt.

Mặt khác, tại Điều 3 quy định, cảnh sát cơ động được xác định là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự toàn xã hội. Do vậy, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của lực lượng cảnh sát cơ động đối với nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ để không xảy ra sự chồng chéo, bảo đảm sự phù hợp về tính chất lực lượng vũ trang chiến đấu của cảnh sát cơ động cũng như phù hợp với quan điểm xây dựng lực lượng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Quy định về quyền hạn của cảnh sát cơ động tại Khoản 3 Điều 10 của dự thảo Luật là ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái và phương tiện khác trực tiếp tấn công, xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động. Hiện nay, theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP, Bộ Quốc phòng là đơn vị được giao chủ trì công tác quản lý tổ bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Do vậy, đại biểu đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cảnh sát cơ động và lực lượng quân đội.

Tại Điều 13 quy định về mô hình tổ chức cảnh sát cơ động, dự án Luật đề xuất 2 phương án. Qua nghiên cứu, đại biểu bày tỏ nhất trí với phương án 1 quy định hệ thống mô hình tổ chức của cảnh sát cơ động gồm: Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động và cảnh sát cơ động công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về hệ thống, tổ chức của cảnh sát cơ động để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018.

PV Hồ Long

09:42

Điểm cầu tỉnh Yên Bái: Ưu tiên tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số vào lực lượng cảnh sát cơ động

Tại điểm cầu Yên Bái, các ĐBQH tỉnh đã đóng góp ý kiến chất lượng, tâm huyết xoay quanh dự án Luật này. Các ĐBQH tỉnh Yên Bái đều nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Dự án luật, tạo hành lang pháp lý để lực lượng cảnh sát cơ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh tại điểm cầu Yên Bái
Phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

Theo ĐBQH tỉnh Yên Bái Triệu Thị Huyền, việc dự thảo Luật bổ sung hai quy định mới về quyền hạn của Cảnh sát cơ động tại Điều 10 là rất hợp lý, cụ thể: Tại Khoản 2 cho phép lực lượng Cảnh sát cơ động được phép mang theo người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên tàu bay dân sự trong các trường hợp cụ thể. Và tại Khoản 4, quy định quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đại biểu Huyền cho rằng, Ban soạn thảo cần có những quy định chặt chẽ hơn, bao gồm cả các cơ chế giám sát trong thực hiện quyền hạn khi thi hành công vụ, tránh tình trạng lạm quyền, vượt quyền gây khó khăn, trở ngại cho người vi phạm.

ĐBQH tỉnh Yên Bái Triệu Thị Huyền tham gia phát biểu ý kiến
ĐBQH Triệu Thị Huyền (Yên Bái) tham gia phát biểu ý kiến

Bên cạnh đó, đại biểu Triệu Thị Huyền cho rằng, Ban soạn thảo cần xem xét tách điểm C của Điều 2, Khoản 2 thành khoản độc lập. Điều này sẽ bảo đảm sự logic của các điều khoản; bổ sung thêm người được huy động tại Khoản 4, Điều 17. Tại Điều 23 quy định về chế độ, chính sách cho đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, trong Khoản 3 có quy định “sĩ quan cảnh sát cơ động công tác ổn định lâu dài được bố trí nhà ở công vụ”, việc quy định thời gian "ổn định lâu dài” rất khó để xác định, điều này sẽ gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm quyền và lợi ích của chiến sĩ cảnh sát cơ động. Do đó, đề nghị cần có quy định cụ thể thời gian là bao lâu thì sẽ được bố trí nhà ở; đồng thời, giao cho Bộ Công an có quy định cụ thể, chi tiết nội dung này.

Có thể thấy, hướng đến xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, việc tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động cần được đặc biệt chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Từ đó, lựa chọn được những công dân đủ đúc, đủ tài tham gia vào lực lượng này. Về nội dung này, theo đại biểu Triệu Thị Huyền, dự thảo Luật này đã quy định về việc tuyển chọn công dân vào cảnh sát cơ động tại Điều 24. Trong Khoản 1, ngoài quy định các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, ban soạn thảo cần xem xét bổ sung quy định về trình độ, về chuyên môn trong tuyển chọn chiến sĩ cảnh sát cơ động như vậy sẽ bảo đảm tính bao quát hơn. Mặt khác, tại Khoản 2, Điều 24, quy định về các trường hợp ưu tiên tuyển chọn công dân vào cảnh sát cơ động, ngoài những đối tượng ưu tiên như đã nêu trong dự thảo, đề nghị bổ sung thêm đối tượng ưu tiên đối với việc tuyển chọn là con em đồng bào dân tộc thiểu số vào lực lượng cảnh sát cơ động để thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm chính sách ưu tiên đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động trong diện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ có thể được ưu tiên chuyển sang chế độ chuyên nghiệp để tránh lãng phí công sức đào tạo, rèn luyện đối với lực lượng này.

PV Trọng Hiếu

10:11

Điểm cầu tỉnh Bắc Kạn: Đoàn ĐBQH thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tại phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động

 

10:21

Điểm cầu Nhà Quốc hội: Xác định rõ cơ chế phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng có liên quan

Về chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ĐBQH Dương Văn Thăng (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, chức năng, nhiệm vụ này không chỉ do lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện. Do vậy, nếu giữ nguyên như nội dung dự thảo Luật hiện nay, có nguy cơ xảy ra trùng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với lực lượng Bộ đội Biên phòng (tại Khu vực biên giới, cửa khẩu), lực lượng Cảnh sát biển (thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển), lực lượng bộ đội Phòng không - Không quân (trên vùng trời) và Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia.

Tại Điều 3 của dự thảo Luật, đã bổ sung hai cụm từ là “lực lượng vũ trang nhân dân” và “chuyên trách”. Đại biểu Dương Văn Thăng cho rằng nên cân nhắc vì các lý do: Về cụm từ “Là lực lượng vũ trang nhân dân”: Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc phòng 2018 quy định “lực lượng vũ trang nhân dân gồm có: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ”. Do vậy, chỉ cần quy định “Cảnh sát cơ động thuộc Công an nhân dân” như Pháp lệnh năm 2013 là đã thể hiện đầy đủ nội hàm về vị trí của Cảnh sát cơ động (một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân), đồng thời bảo đảm thống nhất với vị trí của Công an nhân dân theo Điều 3 Luật Công an nhân dân 2018. Về cụm từ “Chuyên trách”: Điều 22 Luật An ninh quốc gia 2004 quy định cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia không bao gồm Cảnh sát cơ động. Điều 3 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định: “Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển”.... 

Về hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động, tại Khoản 2 Điều 8 dự thảo Luật quy định một số hoạt động hợp tác quốc tế của CSCĐ trong phòng, chống tội phạm; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ... Đại biểu Thăng đề nghị những nội dung này cần đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; Công ước quốc tế về trấn áp các hành vi bất hợp pháp đe dọa an toàn hàng hải trên biển; các Công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy, an toàn sinh mạng trên biển, về an ninh tàu và bến cảng,... Đồng thời, phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể là với các Luật: Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo... Đặc biệt, bảo đảm phân định rõ, không trùng lặp, chồng chéo với các nội dung hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam trong phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật (trên biển) đã được quy định trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018.

ĐBQH Dương Văn Thăng (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu tại điểm cầu Nhà Quốc hội
Ảnh: Quang Khánh

Về quyền hạn của CSCĐ, ĐBQH Dương Văn Thăng đề nghị Ban soạn thảo cần giải trình rõ lý do, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn để bổ sung quyền hạn như tại Khoản 2 Điều 11: “Việc mang theo người vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lên tàu bay, tàu thuyền do Bộ Quốc phòng quản lý phải tuân theo quy định của pháp luật có liên quan”. Theo đại biểu Thăng, thực tiễn cho thấy, các trường hợp cần phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng thì Cảnh sát Cơ động có thể mang theo người vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lên tàu bay, tàu thuyền do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tại Điều 18 dự thảo quy định: Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trong trường hợp cấp bách (chỉ loại trừ phương tiện, thiết bị của cơ quan ngoại giao, lãnh sự và tổ chức quốc tế). Quy định như trên vẫn còn chung chung. Đây là nội dung liên quan trực tiếp quyền của các tổ chức, cá nhân cụ thể từ công dân, pháp nhân đến các đơn vị đặc thù trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các lực lượng như y tế, lực lượng phản ứng khẩn cấp, lực lượng vũ trang. Theo đại biểu Dương Văn Thăng, cần bổ sung quy định chi tiết những người nào, những phương tiện, trang thiết bị cụ thể nào, của ai, lực lượng nào Cảnh sát cơ động được phép huy động, và có quy định loại trừ việc huy động người, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (nhất là địa bàn trên biển, trên không, khu vực biên giới) nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng liên quan.

Về phối hợp của Cảnh sát cơ động với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, tại Khoản 2 Điều 20 dự thảo Luật quy định 7 nội dung phối hợp, trong đó có nội dung do Cảnh sát cơ động chủ trì, có nội dung do lực lượng khác chủ trì. Ví dụ như: Nhiệm vụ phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai thuộc quyền chủ trì của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật mới chỉ quy định những trường hơp Cảnh sát cơ động trực tiếp chỉ huy các lực lượng phối hợp mà không quy định những trường hợp Cảnh sát cơ động chịu sự chỉ huy của lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ phối hợp quy định ở khoản 2.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về phạm vi phối hợp để xác định rõ cơ chế phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương nhằm xác định rõ nội dung nào Bộ Công an chủ trì, các Bộ, ngành, địa phương phối hợp; nội dung nào Bộ, ngành, địa phương chủ trì Bộ Công an phối hợp. Đồng thời làm rõ các quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với các lực lượng thuộc Bộ Công an; giữa Cảnh sát cơ động với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và với các lực lượng chức năng thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ như: Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Kiểm ngư; giữa Cảnh sát cơ động với chính quyền địa phương các cấp.

Về quy định về trang bị, phương tiện cho lực lượng cảnh sát cơ động, tại khoản 2 Điều 22 quy định Cảnh sát cơ động được trang bị “...tàu bay, tàu thuyền... ” và Điều 29 dự thảo Luật còn giao Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm bố trí quỹ đất xây dựng sân bay, kho tàng, bến bãi cho lực lượng Cảnh sát cơ động. Đây là một chính sách phát sinh kinh phí lớn của dự thảo Luật nhưng trong Hồ sơ dự án Luật không có báo cáo đánh giá tác động. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu cân nhắc nội dung này.

PV Hoàng Anh

10:29

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng: Phản ánh đúng vị trí, chức năng, đặc thù của cảnh sát cơ động

Đánh giá dự thảo Luật Cảnh sát cơ động được soạn thảo công phu, nghiêm túc, cơ bản khắc phục được những hạn chế, bất cập sau 8 năm thi hành Pháp lệnh cảnh sát cơ động, tuy nhiên, ĐBQH Trần Đình Văn (Lâm Đồng) đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện 3 nội dung.

Phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Thứ nhất, việc xác định cảnh sát cơ động, lực lượng chuyên trách nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội cần được rà soát kỹ lưỡng, một mặt bảo đảm phản ánh đúng vị trí, chức năng, đặc thù của cảnh sát cơ động so với lực lượng khác trong Công an nhân dân; mặt khác, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự xã hội.

Đại biểu Văn cũng cho rằng, dự thảo Luật quy định Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà không nhắc tới nhóm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là chưa tương thích với Luật Công an nhân dân. Mặt khác, quy định như dự thảo Luật chưa thấy rõ vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động khác với các lực lượng khác của công an nhân dân nói chung. Do vậy, cần làm rõ và sâu sắc hơn tính vũ trang, tính cơ động, yêu cầu tác chiến nhanh, xử lý những tình huống khẩn cấp của lực lượng cảnh sát cơ động trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. "Đó mới chính là điểm khác biệt căn bản khi so sánh với các thành phần khác như cảnh sát điều tra chú trọng vào nghiệp vụ tư pháp, cảnh sát giao thông chú trọng vào quản lý hành chính", đại biểu Văn nhấn mạnh.

Thứ hai, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động cảnh sát cơ động. Đại biểu tỉnh Lâm Đồng đề nghị, các quy định trong dự thảo Luật cần được rà soát kỹ, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Trong đó, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát cơ động cần được cân nhắc và quy định cụ thể, chặt chẽ về quyền hạn, trách nhiệm, thủ tục, trình tự thực hiện quyền, trách nhiệm pháp lý của từng chủ thể khi vượt quá giới hạn công vụ. Nếu không quy định chặt chẽ sẽ có nguy cơ lạm quyền, vi phạm quyền con người, quyền công dân, đơn cử như quy định nội dung vũ trang cho cảnh sát cơ động, giải tán các vụ tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, biểu tình trái pháp luật tại Điểm c, Khoản 2, Điều 9 cần chi tiết hơn về các trường hợp và mức độ trang bị vũ khí cho cảnh sát cơ động. Bởi việc tập trung đông người và biểu tình thường là những hoạt động đông người tham gia, thường diễn ra nơi công cộng. Việc trang bị, sử dụng vũ khí không phù hợp, dễ đưa đến tình trạng người dân hoang mang và dễ bị kích động theo tâm lý đám đông. Vì vậy, nên có quy định chi tiết các mức độ trang bị vũ khí cho các trường hợp trên ngay trong luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho cảnh sát cơ động thi hành nhiệm vụ trong trường hợp này.

ĐBQH Trần Đình Văn phát biểu góp ý dự án Luật Cảnh sát cơ động

Theo Khoản 5, Điều 10 quy định Cảnh sát cơ động có quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điều 17 của luật này và pháp luật liên quan. Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà trực tiếp là quyền sở hữu tài sản của người dân. Mặc dù nội dung điều, khoản này dẫn chiếu đến Điều 17 của dự thảo Luật quy định chi tiết các trường hợp thẩm quyền của chủ thể cho phép huy động phương tiện, thiết bị cơ quan, tổ chức, công dân cũng như các trường hợp người, tài sản bị huy động làm nhiệm vụ, thiệt hại thì được hưởng chế độ, chính sách đền bù. Tuy nhiên, để tránh lúng túng khi áp dụng trên thực tế, đại biểu Văn cũng đề nghị cần đặt ra nguyên tắc huy động tài sản, những loại tài sản nào được phép huy động, huy động quá mức độ nào? Trong trường hợp nếu tình hình chưa đến mức cấp bách mà cán bộ, chiến sĩ huy động tài sản của người dân và gây thiệt hại thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? 

Thứ ba, vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động tại Điều 3. Chức năng của công an nhân dân nói chung là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống vi phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (Điều 3 Luật Công an nhân dân). Do vậy, việc dự thảo Luật quy định Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà không nhắc tới nhóm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, theo đại biểu Văn là chưa tương thích với Luật Công an nhân dân.

Việc diễn đạt "cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội" là chưa thật sát. Thực chất cảnh sát cơ động chỉ là một trong số các lực lượng nòng cốt chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bởi theo quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật An ninh quốc gia, thì cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh tình báo, Cảnh vệ Công an nhân dân, cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh Quân đội, tình báo Quân đội nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới trên đất liền và khu vực biên giới, trên biển. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo Khoản 2, Điều 2 Luật Công an nhân dân là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính thì ngoài công an nhân dân còn có những cơ quan khác như Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, Hải quan, kiểm lâm và thanh tra chuyên ngành.

Do đó, đại biểu Văn đề nghị nên thể hiện cụ thể trong dự thảo Luật như sau: Cảnh sát cơ động là lực lượng của Công an nhân dân Việt Nam đóng vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân chuyên trách nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang riêng biệt, đặc biệt để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

PV Trung Thành

10:38

Điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu: Tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của các các lực lượng

Về nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động, tại Luật Quốc phòng và Luật Công an nhân dân đều quy định cụ thể rõ ràng về phạm vi, địa bàn mà quân đội hoặc công an là lực lượng giữ vai trò chủ trì hoặc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể là: Tại khoản 2 Điều 35 Luật Quốc phòng quy định “Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đồng thời, tại khoản 5 Điều 15 Luật Công an nhân dân cũng đã quy định “Công an nhân dân có nhiệm vụ: phối hợp với Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới”.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng phát biểu thảo luận
ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng phát biểu tại điểm cầu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 26.10

Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, CSCĐ thuộc Công an nhân dân chỉ là lực lượng phối hợp với Quân đội nhân dân trong việc duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tuy nhiên, tại Điều 9 dự thảo Luật lại chưa quy định rõ ở phạm vi địa bàn nào, CSCĐ là lực lượng chủ trì; còn ở địa bàn nào, CSCĐ là lực lượng phối hợp thực hiện. Như vậy, sẽ không tránh khỏi sự chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị ra soát, cân nhắc quy định rõ địa bàn, phạm vi CSCĐ được thực hiện nhiệm vụ vũ trang nhằm chống lại các hoạt động phá rối an ninh, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng kiến nghị cần nghiên cứu, cân nhắc việc quy định nhiệm vụ của CSCĐ “huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng bảo vệ thuộc các bô, ngành, địa phương”. Vì đây không phải là nhiệm vụ chính của lực lượng CSCĐ; đồng thời, không phù hợp với quy định tại các Điều 13,20,27,49 Luật Phòng, chống khủng bố năm 2001.

Về vấn đề trang bị "tàu bay" theo Điều 21 dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh đây là vấn đề mới của lực lượng CSCĐ. Do đó cần tổ chức đào tạo, huấn luyện thật kỹ thì mới tổ chức thực hiện được. Bên cạnh đó, khi được trang bị tàu bay thì chi phí ban đầu rất lớn, nhất là duy trì bảo đảm hoạt động nên rất cần nhiều nguồn lực con người, cơ sự hạ tầng. Ông Hùng kiến nghị Quốc hội xem xét quyết định. Bên cạnh đó, khi được trang bị "tàu bay", đề nghị Bộ Công an cần thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải trong quản lý bay, hiệp đồng, thông báo bay cụ thể, để bảo đảm an toàn cho các lực lượng được sử dụng tàu bay (vì trong dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư đều chưa thể hiện nội dung này).

Điều 19 dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung cụm từ “phương tiện chiến đấu” vào sau cụm từ “vũ khí”. Viết đầy đủ là “vũ khí, phương tiện, chiến đấu. Lý do là vì khi ghi cụm từ “vũ khí” là chưa đầy đủ, vì tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 19 ghi các cụm từ xe thiết giáp, phi tiêu, côn… không phải là vũ khí mà là phương tiện chiến đấu.

PV Nhật Trường

11:01

Điểm cầu tỉnh Đồng Tháp: Có nên trang bị tàu bay, tàu biển cho cảnh sát cơ động?

 

Từ điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, quy định về trang bị phương tiện tàu bay, tàu biển cho cảnh sát cơ động là không hợp lý. Bởi lực lượng phòng không không quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư đã có tàu bay và tàu biển. Tại sao chúng ta không sử dụng lực lượng và phương tiện kỹ thuật này khi cần thiết để có sự phối hợp? Quân đội sẽ sẵn sàng hỗ trợ tích cực, đắc lực cho lực lượng công an, cảnh sát cơ động khi cần thiết để làm nhiệm vụ. Nếu trang bị tàu bay, sân bay, tàu biển cho cảnh sát cơ động sẽ gây tốn kém ngân sách, sau đó lại phải trang bị kỹ thuật, huấn luyện thường xuyên kỹ thuật sân bay, tàu bay riêng. Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia có điều kiện chính trị, trật tự xã hội ổn định. "Theo đánh giá chủ quan của tôi, những vấn đề như khủng bố, biểu tình, bạo loạn ở nước ta so với các quốc gia khác trên thế giới là hiếm và sẽ rất ít xảy ra. Cho nên, khi cần thiết bị, trang bị có thể sử dụng các phương tiện của quân đội sẽ hợp lý hơn bởi công an với quân đội như anh em ruột thịt. Từ đó, có thể sử dụng phương tiện sẵn có mà không cần phải mua mới", đại biểu Hòa nêu quan điểm.

ĐBQH Phạm Văn Hoà phát biểu từ điểm cầu trực tuyến tỉnh Đồng Tháp

Tranh luận với đại biểu tỉnh Đồng Tháp, tại điểm cầu Nhà Quốc hội, ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) cho rằng, cần khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng chống khủng bố, bạo loạn, đảm bảo an ninh trật tự, do vậy, đây là lực lượng nòng cốt quan trọng nhất của công an trong lĩnh vực này. Không thể nói là vì tiết kiệm mà chúng ta không trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động. Nếu như, lực lượng này ngăn chặn được khủng bố, bạo loạn, trật tự an ninh quốc gia thì không thể đong đếm bằng đồng tiền. Chúng ta phải khẳng định, cứu được con người và giải quyết vấn đề quốc gia thì không gì có thể đong đếm được.

ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) tranh luận tại điểm cầu Nhà Quốc hội 

Ảnh: Quang Khánh 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, lực lượng cảnh sát cơ động cần phải trang bị một cách hiện đại nhất. Do vậy, trang bị tàu bay, sân bay, tàu biển cho cảnh sát cơ động, theo ĐB Thịnh, là cần thiết.

PV Hồ Long

11:03

Điểm cầu tỉnh Tuyên Quang: Làm rõ thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của CSCĐ

Dự kỳ họp tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; các ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh
Ảnh: Ngọc Hưng- CTV từ Tuyên Quang

Nêu quan điểm về dự án Luật Cảnh sát cơ động tại phiên thảo luận trực tuyến sáng nay, 26.10, ĐBQH Âu Thị Mai (Tuyên Quang) đề nghị cần làm rõ thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của cảnh sát cơ động.

Đại biểu Mai cho rằng, quy định về vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động tại Điều 3 dự thảo Luật còn có sự trùng lặp với các quy định của pháp luật về công an nhân dân. Do vậy, cần quy định rõ hơn về vị trí, chức năng, đặc thù, thẩm quyền liên quan đến việc sử dụng biện pháp vũ trang để thể hiện vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt, có vai trò nòng cốt, có nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp vũ trang, có vai trò chuyên trách, tinh nhuệ, hiện đại trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

Về xây dựng cảnh sát cơ động tại Điều 5, dự thảo Luật quy định chỉ có 2 khoản và nội dung cũng chưa thực sự phù hợp nếu tách riêng thành 1 điều. Do vậy, đại biểu Mai đề nghị xem xét đưa nội dung của Điều này tích hợp vào Chương 4 về quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với cảnh sát cơ động.

ĐBQH Âu Thị Mai phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang
Ảnh: Ngọc Hưng- CTV từ Tuyên Quang

Về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, Khoản 2, Điều 9 dự thảo Luật quy định cảnh sát cơ động có sử dụng biện pháp vũ trang để thực hiện các nhiệm vụ chống hành vi phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm, sử dụng bạo lực, giải tán các vụ tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, biểu tình trái pháp luật, bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt. Tuy nhiên, để bảo đảm đầy đủ nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, đại biểu Mai đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ như: cứu người và phương tiện đang gặp nguy hiểm; vô hiệu hóa các vũ khí, phương tiện, vật liệu cháy, nổ đang có nguy cơ gây nguy hiểm cho người, phương tiện và môi trường; tạm giữ khẩn cấp người và phương tiện tham gia phạm pháp có dấu hiệu tội phạm đang có nguy cơ bỏ trốn khỏi hiện trường. Thực tế cho thấy, đối với các nhiệm vụ này thì lực lượng cảnh sát cơ động luôn là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự đầu tiên được huy động tới hiện trường. 

Về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động tại Điều 13 dự thảo Luật đưa ra 2 phương án. Thống nhất với phương án 1, đại biểu Mai cho rằng, phương án này sẽ giúp lực lượng cảnh sát cơ động chủ động, linh hoạt hơn. Việc giao Bộ Công an quy định chi tiết về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động nhằm bảo đảm tính linh hoạt, thống nhất, ổn định, lâu dài của văn bản pháp luật và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về huy động người, phương tiện, thiết bị tại Điều 17, đại biểu Mai đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung để làm rõ thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của cảnh sát cơ động trong trường hợp cấp bách. Cụ thể là trường hợp nào được hiểu là cấp bách, tính chất, mức độ, phạm vi huy động người, phương tiện, thiết bị của cảnh sát cơ động. "Huy động người, phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động trong trường hợp cấp bách là hết sức cần thiết nhưng đây cũng là nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản. Do đó, phải có quy định thật cụ thể và rõ ràng". 

PV Hồ Long

11:15

Điểm cầu tỉnh Hải Dương: Chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động chưa rõ

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Điều 23, đại biểu cho rằng, đây là nội dung quan trọng và hết sức cần thiết, nhưng nếu quy định không cụ thể, rõ ràng thì quá trình thực hiện sẽ nảy sinh những khó khăn, vướng mắc. Do vậy, cần giao cho Chính phủ quy định chi tiết tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này để bảo đảm thống nhất.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cũng cho rằng, các quy định tại Điều 23 chưa đủ rõ ràng về chính sách đặc thù đối với cảnh sát cơ động. Nhiều quy định còn chung chung giống các lực lượng khác của công an nhân dân, chưa thấy chế độ ưu tiên thực sự khác biệt giữa các lực lượng về con người, tổ chức và cơ sở vật chất. Vì vậy, đại biểu Nga đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung về nội dung này.

Về tuyển chọn công dân vào cảnh sát cơ động (Điều 24) Khoản 1, Điều này dự thảo Luật quy định công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi và bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện phục vụ trong cảnh sát cơ động. ĐB Mai đề nghị, bổ sung thêm cụm từ thành phần dân tộc sau cụm từ không phân biệt nam, nữ và thể hiện lại khoản này như sau: Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ thành phần dân tộc, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện phục vụ trong cảnh sát cơ động.

Đồng thời, xem xét bổ sung thêm 1 khoản quy định chính sách tuyển chọn công dân vào cảnh sát cơ động là ưu tiên tuyển chọn cảnh sát cơ động là người dân tộc thiểu số vì địa bàn miền núi rất rộng và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khi tuyển chọn được người dân tộc thiểu số, họ vừa nắm được địa bàn, vừa thông thạo tiếng dân tộc, hiểu biết về phong tục, tập quán sẽ thuận lợi cho cảnh sát cơ động trong thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Mặt khác, thực hiện chính sách này cũng giúp nâng cao cảnh giác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần phục vụ công tác chỉ đạo xuyên suốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PV T.Thành

11:27

Điểm cầu tỉnh Hòa Bình: Bảo đảm sự phối hợp giữa Bộ Công an và các địa phương trong quá trình thực hiện

Tại điểm cầu Hòa Bình, các ĐBQH đều đồng tình với quan điểm, chủ trương, sự cần thiết xây dựng Luật Cảnh sát cơ động trong giai đoạn hiện nay, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện pháp lệnh; nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong tình hình mới. Tuy nhiên, ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hoà Bình) đề nghị, những nội dung đã được quy định trong Luật Công an nhân dân thì sẽ không đưa vào Luật Cảnh sát cơ động, bởi vì cảnh sát cơ động cũng là lực lượng thuộc Công an nhân dân. Do đó, chỉ quy định những nội dung là đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động trong dự thảo Luật này.

Các đại biểu tại điểm cầu Hòa Bình
Các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình

Theo đại biểu Ngọc, tại khoản 3, Điều 9, quy định nhiệm vụ của cảnh sát cơ động là “huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố”. Tuy nhiên, trên thực tế việc huấn luyện công tác phòng chống khủng bố là nhiệm vụ của lực lượng phòng chống khủng bố, còn lực lượng cảnh sát cơ động chỉ có thể phối hợp trong việc bồi dưỡng huấn luyện. Vì vậy, đại biểu đề nghị dự thảo Luật bỏ nhiệm vụ này, tránh chồng chéo với các quy định pháp luật khác.

Về Hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động (Điều 13), đại biểu cũng đồng tình với phương án 1; đồng thời, đề nghị giữ nguyên quy định về hệ thống tổ chức như dự thảo Luật. Theo đó chỉ quy định mang tính nguyên tắc về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018.

Việc quy định mang tính nguyên tắc về tổ chức và cơ cấu của lực lượng cảnh sát cơ động là phù hợp với Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6.8.2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định như phương án 1 là phù hợp và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời tạo sự linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Cơ bản đồng tình với dự thảo Luật về quy định trong trường hợp cấp bách để thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát cơ động được huy động người và phương tiện... Đại biểu Ngọc cho rằng, việc quy định quyền hạn của cảnh sát cơ động sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, chống lại các thế lực thù địch phá hoại, chống mọi xâm phạm vào các lợi ích quốc gia, dân tộc, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội; tạo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để bảo đảm việc huy động được thực hiện đúng lúc, đúng đối tượng, tránh lạm quyền hoặc vi phạm trong quá trình huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự, đại biểu Ngọc đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung quy định người có thẩm quyền huy động tại khoản 3, Điều 17 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình; giao Bộ trưởng Bộ công an quy định chi tiết nội dung này, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc đóng góp ý kiến về thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động
ĐBQH Đặng Bích Ngọc đóng góp ý kiến thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, đại biểu cho rầng, không nên quy định quá chi tiết về chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong luật. Dự thảo Luật chỉ quy định chế độ chính sách chung như Khoản 1, Điều 23 là bảo đảm đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện sau này. Đối với những chế độ mang tính đặc thù sẽ do Bộ Công an hướng dẫn, bảo đảm phù hợp với Luật công an nhân dân và không trái với các quy định pháp luật khác. Tránh những quy định cứng sẽ gây khó khăn cho việc tổ chức, triển khai thực hiện. Những đối tượng cần được sự hỗ trợ về nhà ở của Nhà nước, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể về đối tượng hưởng và mức hưởng phù hợp với từng thời kỳ.

Băn khoăn về quy định trách nhiệm của HĐND, UBND trong việc phối hợp bố trí quy hoạch quỹ đất để cảnh sát cơ động xây dựng thao trường huấn luyện và thực hiện chính sách về nhà ở cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, đại biểu cho rằng, việc quy định nội dung này trong luật sẽ gây khó khăn cho các địa phương không có quỹ đất rộng. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét để bảo đảm tính khả thi trên thực tế, bảo đảm sự phối hợp giữa Bộ Công an và các địa phương trong quá trình thực hiện.

Về trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đại biểu Ngọc đề nghị bỏ cụm từ “với cơ quan, tổ chức có liên quan” và từ “giúp đỡ” trước cụm từ "cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ". Đây là trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan này phải có trách nhiệm trong việc phối hợp để cảnh sát cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Nên viết lại là: “MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về cảnh sát cơ động và giám sát cảnh sát cơ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao”.

PV Trần Tâm

11:36

Điểm cầu tỉnh Quảng Trị: Xây dựng nguyên tắc điều động cảnh sát cơ động

Lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) trước hết phải tuân thủ Luật Công an Nhân dân (CAND) với tư cách là một bộ phận, thành phần bên trong của lực lượng CAND. Dự thảo luật cần làm rõ đặc điểm, tính đặc thù, khác biệt với các lực lượng khác của CAND và chỉ hướng đến những vấn đề có tính đặc thù chứ không quy định lại, trùng lắp các quy định mà pháp luật đã quy định cho lực lượng CAND.

Các đại biểu tại điểm cầu Hòa Bình
ĐBQH Hoàng Đức Thắng phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

Đơn cử như việc xác định vị trí CSCĐ tại Điều 3, dự thảo luật CSCĐ gần như trùng lắp với vị trí CAND được quy định ở Điêu 3, Luật CAND. Qua đó chưa làm rõ, làm bật lên tính đặc thù của CSCĐ. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp thu ý kiến ĐBQH, nghiên cứu xem xét thấu đáo để thiết kế lại nội dung điều luật này bảo đảm yêu cầu làm nổi bật tính đặc thù riêng biệt của CSCĐ; bảo đảm không xung đột, mâu thuẫn, trùng dẫm với các lực lượng vũ trang (LLVT) khác được pháp luật quy định.

Về phạm vi hoạt động của CSCĐ, cần bổ sung vào Dự thảo luật một Điều về:“Phạm vi hoạt động của Cảnh sát cơ động” trên quan điểm làm rõ phạm vi trách nhiệm, không chồng chéo, mâu thuẩn với giới hạn hoạt động của các lực lượng liên quan khác đã được pháp luật hiện hành quy định nhất là Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cảnh sát biển và đồng bộ với quy định của Luật Công an nhân dân.

Về thẩm quyền huy động phương tiện, thiết bị tại Điều 17 dự thảo Luật, vì đây là nội dung cần nghiên cứu rà soát cẩn trọng trên nguyên tắc là phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi họat động của CSCĐ để tránh xu hướng lạm dụng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, chồng chéo với thẩm quyền của các cơ quan, lực lượng khác; xung đột với các quy định pháp luật hiện hành…

Riêng với việc Điều động CSCĐ thực hiện nhiệm vụ, cần xây dựng một điều luật về: "Nguyên tắc điều động CSCĐ”. Lý do vì CSCĐ là lực lượng CAND được tổ chức, trang bị và phương thức hoạt động có tính đặc thù. Do đó, việc huy động sử dụng CSCD nhất thiết phải tuân theo những nguyên tắc nhất định và phải đựơc luật pháp quy định. Theo đó, CSCĐ chỉ điều động cho những nhiệm vụ, hoàn cảnh có tính khẩn cấp, phức tạp mà các lực lượng khác không có điều kiện hoặc không thể thực hiện được, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được luật pháp quy định; tránh tùy tiện, lợi dụng, lạm dụng sử dụng lực lượng CSCĐ.

Đối với công tác phối hợp của CSCĐ, cần xác định nội dung nào do CSCĐ chủ trì, nội dung nào CSCĐ phối hợp và làm rõ các quan hệ phối hợp giữa CSCĐ với các lực lượng thuộc CAND; với các lực lượng chức năng khác có liên quan; với chính quyền địa phương các cấp.

Quy định về trang bị, phương tiện của CSCĐ, tại Khoản 2 Điều 21 dự thảo Luật quy định “Cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay, tàu thuyền... ”. Đây là một chính sách lớn, cần phải có báo cáo đánh giá tác động cụ thể và cân nhắc thận trọng, vì các luật hiện hành đã quy định cụ thể về phạm vi hoạt động của: CAND, trong đó có CSCĐ; Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển… Về cơ chế phối hợp giữa Quân đội nhân dân (các đơn vị quân đội, trong đó có Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) với CAND trong đó có phối hợp huy động phương tiện, trang bị đã được cấp có thẩm quyền quy định và đang thực hiện, vận hành hiệu quả tốt. Để trang bị các loại phương tiện này chắc chắn sẽ tiêu tốn nguồn lực quốc gia rất lớn và nó rất cần được quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với chính sách cho CSCĐ, do đây là bộ phận của lực lượng CAND nên được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ được quy định cho lực lượng CAND. Mặt khác khi thiết kế chính sách cần bảo đảm sự đồng bộ chính sách đối với các lực lượng vũ trang khác tương tự và bảo đảm tính thực tiễn và khả thi. Vì thế, cần nghiên cứu, xem xét toàn diện nội dung Điều 23, Chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sỹ CSCĐ cho phù hợp. Ở khoản 3 quy định về nhà ở công vụ là không phù hợp, không rõ thế nào là công tác ổn định lâu dài và bố trí nhà ở công vụ.

PV Nam Anh

11:39

Điểm cầu Bình Thuận: Trang bị tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động là cần thiết

Ảnh: Hoàng Anh
ĐBQH Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận

Tại phiên thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Cảnh sát cơ động, ĐBQH Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) đã tranh luận về nội dung: đề nghị giữ nguyên khoản 1 điều 19 chương III về trang bị của Cảnh sát Cơ động.

Tại khoản 1 Điều 19 chương III nêu rõ: Cảnh sát cơ động trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thủy, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ và trang thiết bị đặc chủng chuyên dụng hiện đại. Tại phiên thảo luận sáng 26.10 các đại biểu có ý kiến trái chiều trong đó có các ý kiến cho rằng việc trang bị tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động là không cần thiết, có thể sử dụng chung với quân đội.

Trước các ý kiến của các đại biểu, đại biểu Đặng Hồng Sỹ cho rằng, việc trang bị tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động là điều cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng này, việc sử dụng tàu bay của Quân đội vào các nhiệm vụ của cảnh sát cơ động dễ bị các lực lượng thù địch lợi dụng xuyên tạc vì vậy đại biểu đề nghị giữ nguyên trang bị cho Cảnh sát cơ động như trong dự thảo luật. Trước mắt nếu kinh phí khó khăn chưa có điều kiện bố trí nhưng về lâu dài phải bố trí riêng cho lực lượng này để chủ động hơn trong các tình huống xảy ra.

PV Lê Trang

11:42

Điểm cầu Nhà Quốc hội: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình một số ý kiến đại biểu Quốc hội đặt ra

Quy định đầy đủ nhiệm vụ của cảnh sát cơ động

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định của dự thảo Luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, huy động lực lượng về phương tiện, thiết bị, hợp tác quốc tế của cảnh sát cơ động và các nội dung khác... bảo đảm chặt chẽ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo nhiệm vụ với các lực lượng khác.

Về phạm vi hoạt động của Cảnh sát cơ động, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cảnh sát cơ động căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều động của cấp có thẩm quyền để triển khai lực lượng, biện pháp kịp thời xử lý những vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ở bất kỳ địa bàn nào trong phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình một số ý kiến được các đại biểu Quốc hội đặt ra đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ảnh: Quang Khánh 

Thực tế, quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia như tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, biểu tình, bạo loạn đấu tranh triệt phá các tụ điểm, các băng đảng, nhóm tội phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội của cảnh sát cơ động cho thấy, các vụ việc không chỉ xảy ra ở các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm mà còn xảy ra ở các tỉnh khu vực miền núi, biên giới, đặc biệt có những vụ việc xảy ra lan rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. 

Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động được quy định trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp với Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và bổ sung những nhiệm vụ cảnh sát cơ động đang thực hiện theo quy định trong các quyết định của Bộ Công an.

Để đảm bảo tính ổn định và nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi, dự thảo Luật xác định 7 nhóm nhiệm vụ của cảnh sát cơ động. Trong đó bao gồm: nhiệm vụ chủ trì và nhiệm vụ phối hợp để đảm bảo các cơ sở pháp lý cho việc điều động, sử dụng lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động tác chiến theo lộ trình với trang bị nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người có hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, xem xét kỹ lưỡng để quy định đầy đủ các nhiệm vụ của cảnh sát cơ động tại dự thảo Luật. 

Cảnh sát cơ động cần được chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái

Về quyền hạn ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái tấn công, xâm phạm các mục tiêu do cảnh sát cơ động bảo vệ, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện nay, cảnh sát cơ động Trung ương và địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ gần 650 mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội trên phạm vi toàn quốc theo danh mục do Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ bảo vệ các hội nghị, sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các sự kiện, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, bảo vệ các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể đối với việc xử lý phương tiện bay không người lái khi xâm phạm mục tiêu do Cảnh sát cơ động bảo vệ. Trong khi đó, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các loại phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng rất rộng rãi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phương tiện bay này tiềm ẩn nguy cơ gây hại đối với an ninh quốc gia, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh trật tự nói chung, an toàn các mục tiêu do cảnh sát cơ động bảo vệ nói riêng.

Ví dụ, những trường hợp của tội phạm lợi dụng các phương tiện này để có thể mang chất nổ, chất hóa học, sinh học phá hoại và gây nguy hại cho các mục tiêu mà lực lượng trực tiếp bảo vệ nhưng do không được quyền ngăn chặn mà chờ lực lượng khác đến xử lý sẽ gây hậu quả nhiều mặt, nhất là các mục tiêu quan trọng về chính trị, ngoại giao.

"Do vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho cảnh sát cơ động trong việc chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong trường hợp các phương tiện này trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc đe dọa tấn công, xâm phạm các mục tiêu cần bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao vũ trang canh gác bảo vệ thì cần quy định thẩm quyền này cho cảnh sát cơ động tại dự thảo Luật", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh. 

Đối với ý kiến của các ĐBQH về các nội dung cụ thể của dự thảo luật, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba.

PV Hồ Long

ĐBND