Quốc hội thể hiện xuất sắc tư tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" 

Xem với cỡ chữ

Dương Anh Điền - Nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Khóa XII 

Tôi rất chú ý theo dõi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV vừa qua với bao kỳ vọng, niềm tin và có cả sự lo lắng. Xin được chia sẻ 3 ấn tượng mạnh về kỳ họp.

Thứ nhất, Quốc hội đã thể hiện xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lãnh đạo đất nước đối mặt với những khó khăn, phức tạp là “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Bất biến ở đây là đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, là lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của Nhân dân, là thượng tôn pháp luật. Vạn biến ở đây là Quốc hội đã rất nhạy bén, nắm chắc tình hình đất nước và đã linh hoạt, trách nhiệm khi bổ sung nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất với những nội dung chưa từng có tiền lệ, trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những cơ sở pháp lý cần thiết để chủ động linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch Covid-19. Quốc hội, các ĐBQH đã nhận phần khó khăn, vất vả về mình khi đã làm việc liên tục trong 9 ngày, giảm được 3 ngày họp, để lãnh đạo, các ĐBQH có thêm thời gian quý giá chỉ đạo chống dịch.

Thứ hai, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp cao, là những cán bộ có đủ tài, đức để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thứ ba, Quốc hội đã có những đổi mới quan trọng trong quyết định các nội dung, nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước, nhất là các nội dung liên quan đến đầu tư công và tài chính - ngân sách đã khắc phục một bước quan trọng việc đầu tư công còn dàn trải và tăng cường tính bền vững, hiệu quả nền tài chính quốc gia.

Như vậy, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã rất thành công trên cả 2 phương diện: Những công việc mà kỳ họp đã hoàn thành và những khó khăn, phức tạp của đại dịch Covid-19 mà kỳ họp đã vượt qua, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và kỳ vọng mong đợi của cử tri cả nước.

Tôi xin có hai kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng.

Một là, về ngành y tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã rất quan tâm đầu tư, chăm lo cho ngành y tế và bản thân ngành cũng có rất nhiều đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, so với yêu cầu của tình hình mới, ngành y tế cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rất cần sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội bổ sung vào chương trình giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, theo quan điểm “Nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”; mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “người thầy thuốc giỏi phải đồng thời là người mẹ hiền”, như đã được khẳng định tại Nghị quyết số 46 ngày 23.2.2005 của Bộ Chính trị, để từ đó có những quyết sách mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn, tạo ra bước phát triển đột phá cho ngành y tế nước nhà.

Tôi cũng xin đề nghị xử lý đúng đắn quan hệ biện chứng giữa “xây và chống”, “chống và xây” trong chống dịch Covid-19 và điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện kỳ được mục tiêu kép của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Hai là, về chiến lược phát triển đô thị Việt Nam. Trong đường lối phát triển đất nước chúng ta thường nói nhiều về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua nắm bắt tình hình ở thành phố Hải Phòng, các địa phương khác của Việt Nam và qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế cho thấy: công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn gắn liền với đô thị hóa, như hình với bóng, như “hai cánh của một con chim”. Khi chúng ta đặt công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong mối liên hệ qua lại chặt chẽ, biện chứng được nghiên cứu hoạch định kỹ lưỡng, bài bản và được xem như là một phương thức để phát triển đất nước, thì tôi tin rằng Việt Nam ta sẽ có thêm một động lực phát triển mạnh mẽ.

Tại Nghị quyết số 45, ban hành ngày 24.1.2019, Bộ Chính trị đã giao cho thành phố Hải Phòng nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố hàng đầu Đông Nam Á, đến năm 2045 có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á. Xuất phát từ tư tưởng đó của Bộ Chính trị, tôi xin đề đạt với Chủ tịch Quốc hội: Nên chăng trong hệ thống các đô thị Việt Nam, chọn ra một số thành phố có điều kiện như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng… để xây dựng chiến lược căn cơ, bài bản, để đến trước năm 2045 các thành phố này sẽ phát triển đứng vào nhóm các thành phố vào loại hàng đầu châu Á và thế giới, giữ vai trò là trung tâm của mạng lưới đô thị quốc gia và xuyên quốc gia, kết nối những dòng chảy về vốn, công nghệ, hàng hóa, dân số và các lĩnh vực văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới; xem các thành phố này là những người lính tiên phong, là đầu tàu để cùng cả nước đạt được mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, trong khi quỹ thời gian chỉ còn 24 năm, nhưng nếu chúng ta đồng lòng, quyết tâm cao thì có thể làm được.

Qua nghiên cứu thực tế trong nước và kinh nghiệm nước ngoài tôi thấy có những cơ sở sau đây. Trước hết, “thiên thời”, thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” như ngày nay. Thêm vào đó, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang tạo ra thời cơ lớn chưa từng có cho những quốc gia, dân tộc có đủ khát vọng để vươn lên mạnh mẽ. Thứ hai, “địa lợi”, nước ta ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển rất mạnh mẽ, lại gần các tuyến hàng hải và hàng không vào loại nhộn nhịp nhất thế giới. Các thành phố này đều là trung tâm chính trị hoặc có cảng biển, cảng hàng không quan trọng, mà theo kinh nghiệm quốc tế thì cảng biển, cảng hàng không chính là những yếu tố hạ tầng quyết định, là điểm xuất phát cho việc hình thành các thành phố hàng đầu châu lục và thế giới. Thứ ba, “nhân hòa”, Việt Nam với gần 100 triệu người là một dân tộc cần cù, thông minh, hiếu học, đoàn kết, anh hùng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, được thôi thúc bởi mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu”, chắc chắn sẽ xây dựng được những thành phố hàng đầu châu lục.

Quốc hội Khóa XV cùng cả nước đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn. “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Cử tri chúng tôi rất tin tưởng: Với trí tuệ, nhiệt huyết và sự từng trải, nhất định Quốc hội ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sẽ cùng Chủ tịch Nước, Chính phủ chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua giông bão, lãnh đạo toàn dân Việt Nam đạt được những thành tựu mới to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyễn Vũ lược ghi