Đón tiếp và đào tạo nghị sĩ khóa mới

Quốc hội Thụy Điển Quy trình đón tiếp quy củ và bài bản 

Xem với cỡ chữ
Sau cuộc bầu cử năm 1994, Riksdag (Quốc hội Thụy Điển) đã thiết kế một chương trình đón tiếp khá quy củ và bài bản để giúp các nghị sĩ mới từng bước làm quen và thích ứng với công việc, nhiệm vụ tại cơ quan lập pháp. Bên cạnh đó, các chính đảng trong Quốc hội cũng có chương trình của riêng mình.

Trước khi đến với chương trình đón tiếp của Quốc hội, các nghị sĩ sẽ nhận được một số tài liệu cung cấp thông tin cơ bản về Quốc hội qua đường bưu điện cùng với thư triệu tập chính thức. Tài liệu này thường là một một tập sách nhỏ, cung cấp thông tin cần thiết về các dịch vụ của Cơ quan Quản lý Riksdag (Văn phòng Quốc hội). Tài liệu này cũng chứa thông tin chung về Riksdag. Thông thường sau mỗi kỳ bầu cử, Văn phòng Quốc hội sẽ cho in lại một cuốn sổ tay hoàn toàn mới chứa thông tin về công việc của Quốc hội, các ủy ban và cơ quan thuộc Quốc hội cũng như hoạt động hợp tác liên nghị viện.

Khi tiếp nhận vị trí của mình tại Quốc hội, các nghị sĩ mới trúng cử lần đầu cũng như các nghị sĩ tái đắc cử sẽ nhận được một tệp tài liệu chứa thông tin bổ sung về các dịch vụ dành cho thành viên Riksdag.

Sau cuộc bầu cử năm 2006, chương trình đón tiếp nghị sĩ mới sẽ được tiến hành theo quy trình sau:

		Quốc hội Thụy Điển Nguồn: ITN
Quốc hội Thụy Điển
Nguồn: ITN

Tuần đầu tiên: Thông tin cơ bản

Trong tuần đầu tiên, các nghị sĩ sẽ tham gia một tour tham quan trụ sở Quốc hội nhằm giúp họ làm quen với các tòa nhà, vị trí của các phòng, ban, các bộ phận chức năng và các cơ sở khác nhau của Riksdag; được giới thiệu về tổ chức, quy trình làm việc và chức năng của Riksdag; về công việc của Quốc hội, các ủy ban và các cơ quan thuộc Quốc hội, các chức năng phục vụ của Riksdag; tham gia một buổi giới thiệu về mạng máy tính của Riksdag. Cũng trong thời gian này, các nghị sĩ sẽ được giới thiệu về hệ thống mạng máy tính của Riksdag và cách phân bổ tài khoản máy tính. Kể từ cuộc bầu cử năm 2006, Văn phòng Quốc hội cũng bố trí các cố vấn công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hỗ trợ và đào tạo cho các nghị sĩ liên quan đến vấn đề này.

Tháng đầu tiên: Thông tin chuyên sâu

Tiếp đó, trong tháng đầu tiên, các nghị sĩ sẽ được làm quen với thủ tục ngân sách tại Quốc hội. Chương trình giới thiệu về quy trình ngân sách sẽ do Ủy ban Tài chính đảm nhiệm.

Các nghị sĩ trong giai đoạn này cũng được hướng dẫn sử dụng hệ thống du lịch Tur & Return, bao gồm các quy định về chi phí đi lại phục vụ cho hoạt động của họ ở Quốc hội và địa phương nơi họ ứng cử.

Các nghị sĩ cũng được hướng dẫn phương thức làm việc tại ủy ban. Sau lễ khai mạc của phiên họp toàn thể đầu tiên của Riksdag, các ủy ban trình bày ngắn gọn cho các thành viên về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của ủy ban mình.

Vào buổi tối, Dịch vụ Nghiên cứu của Văn phòng Quốc hội, Thư viện Quốc hội, Phòng Thông tin, Trung tâm Thông tin Liên minh châu Âu, Phòng Tài liệu lưu trữ của Quốc hội và Tạp chí Riksdag & Department sẽ có các buổi trình bày giới thiệu về hoạt động và dịch vụ của họ.

Bộ phận nào chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đón tiếp?

Đón tiếp nghị sĩ mới là công việc đặc biệt quan trọng vào đầu mỗi nhiệm kỳ. Để chuẩn bị và lên kế hoạch cho chương trình này, Tổng thư ký Quốc hội sẽ chỉ định một nhóm dự án, chịu trách nhiệm soạn thảo chương trình đón tiếp cũng như điều phối các hoạt động khác nhau của Văn phòng Quốc hội liên quan đến hoạt động bầu cử.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của nhóm dự án, các nhóm làm việc khác nhau gồm các nhân viên từ các bộ phận của Văn phòng Quốc hội được phân công để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như soạn thảo sổ tay thông tin, điều phối các buổi đào tạo…

Tìm hiểu về các cơ quan của Quốc hội

Sau khi đã được cung cấp thông tin cơ bản, cũng như những thông tin chuyên sâu về quy trình, thủ tục, kỹ năng trong hoạt động lập pháp, giai đoạn tiếp theo, các nghị sĩ sẽ được đào tạo về lĩnh vực cần thiết khác.

Cụ thể, các nghị sĩ sẽ được phổ biến những thông tin quan trọng về bảo mật cá nhân và bảo mật công nghệ thông tin; tham gia các cuộc họp không chính thức để được phổ biến về các quy tắc bất thành văn trong Quốc hội; thông tin về các hoạt động liên quan đến EU, các hoạt động khác nhau của Vụ Điều phối các mối quan hệ quốc tế của Riksdag.

Đặc biệt, ở giai đoạn này, các nghị sĩ sẽ được tìm hiểu về các cơ quan giám sát của Quốc hội, bao gồm vai trò giám sát của Ủy ban Hiến pháp đối với Chính phủ, nhiệm vụ của Thanh tra Quốc hội và vai trò của Văn phòng Kiểm toán quốc gia.

Giai đoạn này các nghị sĩ cũng được tìm hiểu về quy trình lập pháp, nền tảng của nhà nước pháp quyền Thụy Điển, các lĩnh vực pháp lý khác nhau được điều chỉnh bởi pháp luật và nguồn gốc của các quy định pháp luật.

Văn phòng Quốc hội cũng tổ chức các khóa học thực tế, cho phép nghị sĩ khóa mới mời một số đối tượng từ khu vực bầu cử hoặc trường học, tổ chức đến thăm Riksdag. Khóa học này giúp các nghị sĩ trau dồi kỹ năng đón tiếp khách mời của mình.

Thời gian này, các hội nhóm trong Quốc hội, chẳng hạn các câu lạc bộ thể thao và các hiệp hội hữu nghị cũng sẽ trình bày về hoạt động của họ để thu hút các thành viên tham gia.

Bộ phận tài chính của Văn phòng cũng sẽ giúp các nghị sĩ nắm được các quy trình chi tiêu của cá nhân nghị sĩ, quy định hoàn tiền đi lại và những quy định tài chính khác.

Quốc Đạt