Bài 2: Rà soát tổng thể để sắp xếp phù hợp

Trong quá trình tiến hành sắp xếp, giảm mạnh đầu mối quản lý, cung cấp dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương, trong đó có cơ quan thú y, nước ta phải đương đầu với một số dịch bệnh nghiêm trọng, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Điều này cộng với việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ hơn về kiểm định động vật, đã cho thấy khó khăn, bất cập từ quá trình sắp xếp nêu trên.

Bài cuối: Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan thú y

Với đặc thù là ngành kỹ thuật chuyên sâu và để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y, các nước trên thế giới đều có hệ thống thú y ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Ở nước ta, quá trình sắp xếp lại hệ thống thú y các cấp theo hướng giảm đầu mối, con người đã tác động lớn đến hoạt động chuyên môn. Thực tế này đòi hỏi cần có giải pháp tăng cường năng lực cho hệ thống cơ quan thú y.

Bài 3: Nhân dân - chủ thể của mọi quyền lực nhà nước

Bài 3: Sẽ thực hiện kiểm dịch động vật thế nào?

Việc thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ kiểm dịch động vật, truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật, cũng như về an toàn thực phẩm. Ngay khi làm hồ sơ đăng ký xuất khẩu, cơ quan chức năng đã phải cung cấp tài liệu chứng minh Việt Nam có hệ thống cơ quan thú y đầy đủ và xuyên suốt. Vì thế, tổ chức cơ quan thú y như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật là vấn đề phải đặt ra.

Bài 2: Kiểm soát quyền lực lãnh đạo bằng Quốc pháp và Đảng cương

Nắm giữ hai tư cách quyền lực (quyền lực chính trị - lãnh đạo và quyền dẫn dắt quyền lực nhà nước - cầm quyền) như thế, việc kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng trước hết, dù với tư cách nào, đều được chế định tại Điều 4, Hiến pháp năm 2013.

Đẩy mạnh cải cách thể chế

ĐBQH Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh)

Bài 1: Lòng tin của Nhân dân - nền móng tinh thần, tài sản cơ bản của Đảng

Không kiểm soát quyền lực (dù là quyền lực chính trị hay quyền lực kinh tế…) thì không thể nói tới sự tồn tại hợp lý hay phát triển của bất cứ thể chế chính trị nào, của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Đó là quy luật.

Giao dịch bất động sản qua "sàn" sẽ ngăn được đầu cơ, thổi giá?

Thời gian qua, giá bất động sản tại một số địa phương bị đẩy lên cao, không theo giá trị đầu tư thật. Để kiểm soát đầu cơ, thổi giá bất động sản, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho rằng, nên bắt buộc việc mua - bán bất động sản phải thông qua sàn giao dịch.

"Chìa khóa" thực hiện các chủ trương mới của Đảng

Để bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn sắp tới, góp ý về các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, yếu tố then chốt là phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, xem đây là "chìa khóa" để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Cùng với đó, phải có cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và đột phá vì lợi ích chung.

Bài 1: Tổ chức cơ quan thú y không đồng bộ

Tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững

Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tiến trình đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới trong chặng đường sắp tới. Do đó, nhiều đại biểu Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện, đồng thời, kiến nghị một số vấn đề cần đánh giá sâu sắc và có giải pháp quyết liệt hơn nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua, từ đó, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong những năm tới.

Giám sát

Quan trọng là nâng cao đời sống Nhân dân

Quan trọng là nâng cao đời sống Nhân dân

Thị xã Quảng Yên phải làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Quá trình chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện chắc từng việc, từng khâu, có trọng tâm, trọng điểm. Quan trọng hơn cả, phải vì lợi ích chung, công khai, dân chủ bàn bạc, tạo sự đồng thuận; "quét sạch" chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cục bộ, tất cả vì lợi ích của Nhân dân.

Xem tiếp...