Bài 1: Phát triển mạnh lực lượng sản xuất theo hướng hiện đại

Tầm nhìn và khát vọng về một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao

Trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tầm nhìn và khát vọng có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Khát vọng, tuy không đo đếm được, nhưng chính là sức mạnh. Đó là “lắng đọng của tư tưởng”, “đáy” của sự bồi lắng văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Đến giai đoạn hiện nay, chúng ta nâng tầm, “đốt lửa” và khơi dậy khát vọng đó lên, hướng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân.

Vì một nền tư pháp vững mạnh

Dù công tác phòng, chống tội phạm, kiểm soát hoạt động tư pháp, xét xử các vụ án đạt nhiều kết quả tích cực, song những vi phạm trong hoạt động tố tụng của các cấp, ở các khâu tố tụng khác nhau được Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp và một số ĐBQH chỉ ra đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nghiêm túc đánh giá, xác định nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, yếu tố cần quan tâm trước tiên là bảo đảm tính tuân thủ pháp luật, vì một nền tư pháp vững mạnh thì trước hết tính tuân thủ pháp luật của hoạt động tố tụng phải đặt lên hàng đầu.

Thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn mới

“Góp ý văn kiện Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động (NLĐ) trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới”. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều nay, 26.10.

Bài 3: Xây dựng hệ thống pháp luật – Chuẩn mực sống và làm việc

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo - nhân tố quan trọng cho sự phát triển đất nước

Dự thảo Văn kiện vẫn nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh. Dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt, dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng nay 26.10, tại Hà Nội.

Đánh giá đúng thực trạng

Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng kết hợp với việc phát hiện và xử lý nghiêm minh một số vụ án liên quan đã giúp tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan của Quốc hội, hiện Chính phủ, các cơ quan tư pháp vẫn “nợ” một số nhiệm vụ đã được Quốc hội giao, trong đó có việc đánh giá, nhận diện tham nhũng dưới hình thức “lợi ích nhóm”, “sân sau” vẫn chưa được báo cáo Quốc hội.

Kế thừa, bổ sung, phát triển và có sự thay đổi về tư duy

Đây là nhận định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể, với lĩnh vực kinh tế - xã hội, so với Văn kiện các Đại hội trước, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII thể hiện sự phát triển về tư duy, đồng thời vẫn khẳng định kinh tế nhà nước là công cụ, là lực lượng vật chất quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Như vậy không coi nhẹ bên nào giữa kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước.

Sớm áp dụng phương thức quản lý cư trú mới

Bài 2: Sự hình thành và vận động của hệ thống pháp luật

Giám sát

Các cơ quan của Quốc hội cần tham gia ngay từ khâu đàm phán

Các cơ quan của Quốc hội cần tham gia ngay từ khâu đàm phán

Việc tham gia các hHiệp định thương mại tự do (FTA) đã góp phần đưa Việt Nam trở thành đối tác quan trọng trong mạng lưới liên kết với các nền kinh tế hàng đầu thế giới; tạo thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ Việt Nam tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển kinh tế; đồng thời, tạo động lực để Việt Nam hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế, tiếp cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Tuy vậy, việc thực hiện các FTA thời gian qua cho thấy các cơ hội chưa được phát huy tối đa. Thực tế này đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường vai trò giám sát, chủ động tham gia ngay từ khâu đàm phán các FTA.

Xem tiếp...