Quỹ Vaccine chi 2.652 tỷ đồng mua Pfizer 

Xem với cỡ chữ
Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ Vaccine phòng Covid – 19 hơn 2.652 tỷ đồng để mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine của Pfizer.

Đã có 547.839 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vaccine.

Theo Quyết định 1547/QĐ- TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành, Chính phủ quyết định sử dụng hơn 2.652,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ vaccine n phòng Covid-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vaccinen phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm theo đề nghị của Bộ Y tế.

Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Đồng thời, Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Quỹ Vaccine, đến 17h00 ngày 17.9, có 547.839 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ vào Quỹ. Quỹ đã huy động được 8.690,8 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,4 tỷ đồng); chi 373,3 tỷ đồng (chi mua vaccine 364,5 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng). Số dư Quỹ cuối ngày là 8.317,5 tỷ đồng.

Hiện còn 13 đơn vị cam kết ủng hộ Quỹ nhưng chưa chuyển tiền, hoặc mới chỉ chuyển một phần.

H.Lan