Ra mắt Cổng đấu thầu điện tử dgMarket Vietnam 

Xem với cỡ chữ

      Trung tâm Phát triển bền vững, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức ra mắt Cổng đấu thầu điện tử dgMarket Vietnam. Đây là dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đấu thầu và mua sắm công ở nước ta, nhằm cung cấp các thông tin đấu thầu của Việt Nam và quốc tế, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội tiếp cận và tham gia các buổi đấu thấu ở Việt Nam và thế giới.

DUY MẠNH