Nhịp cầu

Rà soát để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, hồ chứa nước 

Xem với cỡ chữ
Qua khảo sát thực tế của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang mới đây về kết quả đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ (một số công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước tập trung tại các xã Ngọc Linh, Bạch Ngọc, Trung Thành, Đạo Đức, Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; các xã Tùng Vài, Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám, Quản Bạ, huyện Quản Bạ) cho thấy: Các công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước cơ bản phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng các công trình đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, các xã đều thành lập tổ quản lý.

Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát, công trình hồ chứa nước Nặm Nhùng, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2018 nhưng hiện nay chủ đầu tư chưa bàn giao cho xã quản lý, vận hành và đã bị thủng đáy, rò rỉ nước dẫn đến nước ít, không đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn. Công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt, đập thủy lợi, kênh dẫn nước các thôn xã Kim Thạch do UBND huyện Vị Xuyên làm chủ đầu tư được xây dựng tại 4 thôn, đã có quyết định phê duyệt từ tháng 10.2019 nhưng đến tháng 10.2020 mới xây dựng xong trên 2 thôn, tiến độ thi công chậm.

Công trình hồ điều tiết thủy lợi và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 3 xã Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư đã được phê duyệt từ năm 2013 nhưng đến nay người dân vẫn chưa được hưởng lợi từ dự án, gây lãng phí. Công trình thủy lợi thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2036/QĐ-UBND ngày 31.8.2016 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, công trình đã nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển sản xuất và nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, nhất là các xã vùng cao. Vì vậy, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để hoàn thành khối lượng, giải ngân kịp thời theo chỉ đạo của tỉnh, cần tiếp tục rà soát các công trình thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước trên địa bàn để đánh giá và phân loại công trình hoạt động tốt, hoạt động bình thường; công trình cần khắc phục sửa chữa, kém hiệu quả; công trình không thể khắc phục sửa chữa, không hoạt động để bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng. Cùng với đó, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy bảo đảm tưới tiêu cho sản xuất, vệ sinh các bể lọc, bể chứa và đường ống phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân.

PHƯƠNG LAN