PAPI năm 2020:

Rõ hiệu quả hoạt động của chính quyền 

Xem với cỡ chữ
Từ năm 2016 tới nay, yêu cầu kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công đã được cải thiện đáng kể qua từng năm; Trách nhiệm giải trình với người dân tại nhiều địa phương cũng từng bước được cải thiện... Điều này cho thấy, hiệu quả hoạt động của chính quyền các địa phương trong việc hướng tới quản trị công hiện đại.

Quản trị tốt và ứng phó với đại dịch Covid-19

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, nghiên cứu PAPI trong 12 năm qua đã góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và chất lượng giải trình của các tổ chức công. 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 cho thấy, trên cơ sở đánh giá, chấm điểm các nội dung và thực hiện phân nhóm giữa các tỉnh, thành phố theo 4 nhóm (nhóm cao nhất; nhóm trung bình cao; nhóm trung bình thấp; nhóm thấp nhất), tỉnh Quảng Ninh được xếp trong nhóm cao nhất của cả nước.

Cụ thể, xếp hạng theo điểm số, năm 2020 tỉnh Quảng Ninh xếp vị trí dẫn đầu toàn quốc với tổng điểm số là 48,88. Các vị trí tiếp theo lần lượt là các tỉnh Đồng Tháp và Thái Nguyên. Qua chấm điểm 8 nội dung chỉ số PAPI năm 2020 gồm Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử... tỉnh Quảng Ninh có 7/8 trục nội dung trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất toàn quốc. Trong đó có 3 nội dung đạt điểm số dẫn đầu toàn quốc gồm: Công khai minh bạch (6,5 điểm); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (8,29 điểm); cung ứng dịch vụ công (7,71 điểm).

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie cho rằng, sự cải thiện trong hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Việt Nam trong năm 2020 cho thấy có mối tương quan tích cực giữa quản trị tốt và hiệu quả trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Đó là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, điều này đã góp phần giúp Việt Nam ứng phó thành công với đại dịch Covid-19. Bà Robyn Mudie phân tích: Đơn cử như Quảng Ninh - kết quả này là sự phản ánh thực chất, khách quan các giải pháp đồng bộ của tỉnh này trong triển khai hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của người dân như: Tập trung tuyên truyền các nội dung của chỉ số PAPI để người dân, doanh nghiệp nắm bắt; đẩy mạnh công khai, minh bạch tại các đơn vị, địa phương đặc biệt các vấn đề liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất đai; tập trung giải quyết các kiến nghị, xử lý triệt để đơn thư kiến nghị của người dân...

Chia sẻ về kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Thời gian qua, Quảng Ninh đã ưu tiên các giải pháp thực hiện tốt chính quyền điện tử. Cụ thể, trong năm 2020, tỉnh đã triển khai thành phố thông minh, đáp ứng ở trục y tế, giáo dục, an ninh trật tự, chăm lo đời sống Nhân dân... Ngoài ra, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các diễn đàn, các kênh thông tin để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, và kịp thời đề ra giải pháp để triển khai thực hiện. Tất cả các giải pháp tổng thể đó và kết quả đạt được là nhờ nhận thức của cán bộ công chức, viên chức có sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Cũng nhờ đó, Quảng Ninh đã làm tốt công tác phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19...

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố PAPI 2020 tại Hà Nội

Hướng tới quản trị công hiện đại

Nhận định về kết quả Chỉ số PAPI 2020, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen khẳng định: Những phát hiện nghiên cứu nổi bật từ  PAPI 2020 là hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong hai nhiệm kỳ (2011 - 2016 và 2016 - 2021) ở các góc độ từ trải nghiệm tiếp cận dịch vụ công của người tạm trú tại các tỉnh tiếp nhận nhiều nhập cư đến quan điểm của cử tri về vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Điều này có ý nghĩa nhất định khi Chính phủ bắt đầu một nhiệm kỳ mới (2021 - 2026) với nhiều kỳ vọng của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới.

Liên quan đến quan điểm của cử tri về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, PAPI 2020 có phân tích về lựa chọn của cử tri khi bầu ứng cử viên cho các vị trí dân cử ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Kết quả cho thấy, cử tri có xu hướng chọn ứng cử viên nam hơn ứng cử viên nữ, nhất là khi bầu chọn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Ngoài ra, cử tri có xu hướng chọn ứng cử viên nam đã lập gia đình hơn, trong khi cũng là ứng cử viên đã lập gia đình nhưng là nữ lại ít có khả năng được bầu chọn hơn.

PAPI 2020 cũng chỉ ra rằng những lĩnh vực phụ nữ quan tâm khác với nam giới. Phụ nữ quan tâm nhiều hơn đến công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Phụ nữ ít tham gia vào quá trình ra quyết định ở địa phương và ít tiếp cận với Internet và các dịch vụ chính phủ điện tử hơn. Những khác biệt này nêu bật sự cần thiết phải có đại diện công bằng trong các cơ quan dân cử.

Chia sẻ về vấn đề này, Đại sứ Ireland tại Việt Nam John McCullagh nêu quan điểm: “Phụ nữ tham gia các vai trò lãnh đạo trong khu vực công rất cần thiết vì quan điểm và tiếng nói của phụ nữ trong quá trình ra quyết định rất quan trọng. Tuy nhiên thực tế, với tỷ lệ ĐBQH là nữ hiện nay ở Việt Nam còn thấp, chưa tương xứng với kỳ vọng của người dân. Chúng tôi hy vọng phụ nữ Việt Nam sẽ tham chính bình đẳng hơn với nam giới để họ có thể đại diện cho lợi ích của phụ nữ. Muốn làm được điều này, chính quyền các địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền để người dân dần thay đổi nhận thức”.

Bài và ảnh: Bảo Hân