Sách điện tử thông minh 

Xem với cỡ chữ
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng đã cho ra mắt sản phẩm UD Smart Book. Đây là sản phẩm Sách điện tử thông minh sử dụng hệ điều hành Android do Trung tâm phát triển phần mềm SDC của Đại học Đà Nẵng sáng chế. Sản phẩm UD Smart Book có các tính năng như một máy tính bảng thông thường gồm: đọc sách điện tử với định dạng của Acrobat Reader, Word, Excel, Power Point; truy cập Internet, Wifi, 3G; xem phim Full HD; ứng dụng kim từ điển, bản đồ... Đặc biệt, sản phẩm UD Smart Book còn được cấp tài khoản SDC Driver với 25GB dung lượng miễn phí trên Cloud (do Google tài trợ).