Sản xuất sạch hơn vì môi trường và lợi ích của doanh nghiệp  

Xem với cỡ chữ
Ngày 30/1, tại Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức Hội thảo Sản xuất sạch hơn – bảo vệ môi trường và lợi ích doanh nghiệp.

Hiện nay, việc phổ biến và xúc tiến áp dụng sản xuất sạch hơn, các doanh nghiệp đã thu được những lợi ích thiết thực về tiết kiệm nguyên, vật liệu, năng lượng, nước và giảm thiểu chất thải ngay tại dây chuyền sản xuất đã giúp nhiều doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường lao động và giảm chi phí môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp ngày càng nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
 
Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm, như đánh giá khách quan, toàn diện về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trong giai đoạn vừa qua theo các khía cạnh; Quan điểm của phát triển bền vững; Đánh giá kết quả, hạn chế, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho hoạt động đầu tư, áp dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực công nghiệp; Đúc kết, chia sẻ những kinh nghiệm về áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả đầu tư, áp dụng sản xuất sạch hơn để phát huy tối đa các nguồn lực cho bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước...

TH