Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác và kế hoạch kiểm toán 

Xem với cỡ chữ
Sáng 14.9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ Ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu
Ảnh: Hồ Long
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu
Ảnh: Hồ Long
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu
Ảnh: Hồ Long
Toàn cảnh Phiên họp
Ảnh: Hồ Long