Sắp trình dự thảo về quản lý trò chơi trực tuyến 

Xem với cỡ chữ

      Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính - Viễn thông, Bộ Công an, trong quý IV năm nay sẽ xây dựng hoàn chỉnh dự thảo về quản lý trò chơi trực tuyến. Dự thảo sẽ quy định rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa - Thông tin trong việc quản lý và áp dụng các biện pháp kỹ thuật giới hạn điểm thưởng của các trò chơi trực tuyến ngay trong quá trình thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi.

GH