Sẽ xây trung tâm công nghệ sinh học tại Đà Nẵng 

Xem với cỡ chữ

      Trường Đại học Griffith, Australia đã hứa hỗ trợ TP Đà Nẵng xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học để đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực y tế, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, hai bên cũng sẽ trao đổi ứng dụng công nghệ mới, phối hợp thực hiện các dự án khảo sát, điều tra nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển các mô hình quản lý môi trường. Đại học Griffith cũng sẽ hỗ trợ Sở Khoa học- Công nghệ Đà Nẵng đào tạo các thạc sỹ, tiến sỹ về quản lý công nghệ và công nghệ sinh học.

QUANG DŨNG