Nhịp cầu

Sớm hoàn chỉnh hạ tầng khu tái định cư Hải Sơn 

Xem với cỡ chữ
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 243 dự án khu dân cư, tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, 59 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý cho khảo sát, lập quy hoạch. Được sự quan tâm sâu sát của HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các địa phương kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án khu dân cư, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án từ khi có chủ trương đầu tư, nhằm thu hút đầu tư và để người dân được tái định cư sớm ổn định chỗ ở.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18.7.2019 của HĐND tỉnh Long An đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng đề ra nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Cụ thể là Văn bản số 7275/UBND-KTTC quy định về nhà máy xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành việc xây dựng hạ tầng cơ bản, khi người dân ở lấp đầy 30% số lô nền theo quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án được phê duyệt, nhà đầu tư phải có trách nhiệm lắp đặt, vận hành hoạt động chính thức nhà máy xử lý nước thải.

Bên cạnh đó là Văn bản số 639/SXD-HTĐT ngày 8.3.2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trước khi xem xét cho nhà đầu tư tách thửa chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp, các dự án được quản lý chặt, chủ đầu tư thể hiện trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án cũng như chất lượng hạ tầng ngày càng nâng lên… Người dân có đất thu hồi và được tái định cư nhìn chung được thụ hưởng cuộc sống mới bảo đảm có cơ sở hạ tầng, điều kiện sống, sinh hoạt tốt hơn.

Theo UBND tỉnh, hạ tầng các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An đến nay có tiến triển tốt so với trước đây, nhất là trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Đối với các khu tái định cư chưa hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch, trong đó có khu tái định cư Hải Sơn, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, mặc dù chủ đầu tư đã quan tâm để hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch nhưng vẫn còn chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, còn một phần diện tích do vướng trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ triển khai dự án, chậm giao nền cho người dân.

Trả lời cử tri huyện Cần Giuộc trước Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Long An (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) về việc chưa hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng dự án, trong đó có Khu tái định cư Hải Sơn, xã Long Thượng, Cần Giuộc, UBND tỉnh hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành và địa phương đôn đốc chủ đầu tư các dự án khu tái định cư hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Riêng đối với khu tái định cư Hải Sơn, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hạ tầng để người dân có điều kiện thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh tinh thần trách nhiệm của ngành chức năng, cử tri mong muốn đại biểu HĐND tiếp tục giám sát, đôn đốc để những kiến nghị chính đáng của mình sớm được giải quyết.

KIỀU BẢO