Triển khai Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 

Xem với cỡ chữ
Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại Hội nghị trực tuyến về việc xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

230 cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, sau khi Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và chuyên gia tập trung nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định. Dự thảo này đã được đăng tải, xin ý kiến góp ý trên Cổng thông tin của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời Bộ cũng đã gửi văn bản lấy ý kiến chính thức đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, một số cơ quan liên quan của Đảng, Quốc hội, các hiệp hội và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để tiếp nhận các ý kiến đóng góp rộng rãi, trực tiếp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ cũng đã tổ chức 5 hội thảo tham vấn gồm: các địa phương tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; các cơ quan, tổ chức, chuyên gia; VCCI, các hiệp hội và doanh nghiệp.

Tính đến nay Ban soạn thảo đã nhận được hơn 230 cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý cho Dự thảo Nghị định, đây là bản dự thảo văn bản pháp luật đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhất. Lần đầu tiên, cơ quan soạn thảo đã được nghe trực tiếp các ý kiến đóng góp của đầy đủ 63 tỉnh, thành phố. Các ý kiến góp ý rất phong phú, trách nhiệm về các vấn đề chung có tính lý luận, khoa học cũng như các vấn đề cụ thể có tính thực tiễn đang đặt ra.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh chia sẻ, trong số 230 cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý cho Dự thảo Nghị định, có 58/63 ý kiến chính thức bằng văn bản từ các địa phương; có 72 ý kiến góp ý thêm tại Hội thảo, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, lãnh đạo tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời có 16/21 bộ, cơ quan ngang bộ; 7 ý kiến của cơ quan khác, 41 ý kiến của cá nhân, chuyên gia…

Thống nhất một số nội dung bảo đảm sát thực tiễn

Tại cuộc họp, thông qua tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và các tổ chức có liên quan, các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận về một số vấn đề để đi đến những nội dung thống nhất chung như: Quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, giám định chất lượng và thông quan phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong nhập khẩu phế liệu; Việc thành lập Hội đồng EPR Quốc gia, Văn phòng EPR Việt Nam.

Các vấn đề về lộ trình nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài để sản xuất hạt nhựa tái chế thương phẩm; thời hạn phải hoàn thành việc truyền trực tiếp số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; việc đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy… cũng được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các nhóm chuyên môn cần cung cấp thêm các thông tin có liên quan để xin ý kiến Ban soạn thảo về những nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau để cùng thống nhất, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo Nghị định. Đồng thời, Tổng cục Môi trường và các nhóm chuyên môn phải tập trung cao độ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Bộ Tư pháp, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, khả thi, đồng bộ, chuyển tải đầy đủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Bảo đảm trình Chính phủ hồ sơ Dự thảo Nghị định đúng tiến độ, để Nghị định được ban hành và có hiệu lực thi hành cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật Bảo vệ môi trường 2020, góp phần đưa các chính sách mới của Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân mong muốn các đại biểu thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục phát huy trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Dự thảo Nghị định Luật Bảo vệ môi trường gồm 13 chương 197 điều. Trong đó, ngoài các quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng còn có các quy định về bảo vệ môi trường nước, không khí đất, di sản thiên nhiên; Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; Quản lý chất thải; Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; Quan trắc môi trường; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường; Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường; Công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; Quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường; và điều khoản thi hành.

Nhật Anh