Tam giác phát triển cùng phòng chống dịch 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ sau khi kết thúc Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Đối ngoại ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại ĐINH CÔNG SỸ cho biết: Tại hội nghị này các đại biểu tham gia đã thảo luận và chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid – 19, đặc biệt là các giải pháp làm giảm tác động tiêu cực, sự lây lan của dịch bệnh trong khu vực tam giác phát triển. Đồng thời, đưa ra những định hướng cơ chế chung để chuẩn bị sẵn sàng mở cửa cho thời kỳ hậu covi-19 bằng việc đề nghị công nhận thẻ xanh hay giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin đối với công dân và khách du lịch được đi lại giữa các nước trong khu vực.