Tăng cường bảo hộ quyền tác giả chương trình máy tính 

Xem với cỡ chữ

      Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có các biện pháp cụ thể để bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm về việc mua bản quyền chương trình máy tính cho các đơn vị trực thuộc, xử lý các chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp đang được sử dụng tại các cơ quan… Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ cùng các bộ, ngành hữu quan rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình máy tính trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân.