Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ
Ngày 3.7, tại Hà Nội, Helvetas Việt Nam; Liên minh Đất đai Landa; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas và Landa/CCRD đồng chủ trì, thực hiện trong thời gian 3 năm từ 1.6.2020 đến 31.5.2023.
Tăng cường tiếp cận pháp luật về đất đai cho bà con vùng dân tộc thiểu số

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Quốc gia Helvetas Việt Nam Phạm Văn Lương cho biết, dự án tập trung vào 3 mục tiêu chính, bao gồm: nâng cao năng lực cho các đối tác, đặc biệt là Ban hòa giải cơ sở từ đó hỗ trợ tốt việc sử dụng đất và tài nguyên rừng cho đồng bào thiểu số; đóng góp, xây dựng, giám sát thực thi chính sách pháp luật đất đai; cung cấp thông tin về quyền tiếp cận sử dụng đất, tài nguyên dân cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh Cao Bằng, Sơn La và Nghệ An.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương Lương Bá Vin chia sẻ tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận mục tiêu, hoạt động, phương pháp triển khai và kết quả mong đợi của Dự án; cũng như thực trạng quyền tiếp cận sử dụng đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số và vai trò của Ban hòa giải cơ sở trong giải quyết các vướng mắc, đặc biệt liên quan tới quản lý sử dụng tài nguyên đất và rừng. Chia sẻ thực tế tại địa phương, Trưởng ban Dân vận, Chỉ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương Lương Bá Vin cho biết, là một huyện miền núi có 6 dân tộc anh em sinh sống, thời gian qua có rất nhiều dự án được triển khai với mục tiêu giao đất, giao rừng cho bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Trong quá trình thực hiện, thuận lợi cũng có mà khó khăn cũng nhiều trong đó vướng nhất vẫn là giải quyết hài hòa giữa tập tục phát nương làm rẫy của bà con với những quy định pháp luật; hạn chế tối đa tranh chấp giữa người dân. Hiện trên địa bàn huyện Tương Dương tranh chấp khó xử lý nhất vẫn là việc chồng lấn ranh giới các thửa đất cùng huyện, cùng xã, thậm chí là khác huyện, xã.

Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam dự hội thảo

Được biết, Helvetas là tổ chức phi chính phủ, thành lập năm 1955 tại Thụy Sĩ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quản trị, nước, vệ sinh và phát triển nông thôn. Hiện nay, các chương trình của Helvetas Việt Nam tập trung vào phát triển kinh tế bền vững và toàn diện; các vấn đề cụ thể về biến đổi khí hậu và phát triển kỹ năng nghề cũng được Helvetas quan tâm thực hiện.

Nguyễn Minh