Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Bộ KH - CN và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam. Dự án tập trung vào ba lĩnh vực chính: hỗ trợ nâng cao năng lực cho Cục SHTT và các cơ quan bảo hộ, thực thi quyền SHTT tại Việt Nam; tăng cường công tác điều phối giữa Cục SHTT và các cơ quan thực thi, bao gồm cả việc cải thiện hệ thống thu thập, cung cấp thông tin giữa Cục SHTT và các cơ quan thực thi có liên quan; nâng cao nhận thức công chúng về lĩnh vực này.