3 năm thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường giai đoạn 2018-2025”

Tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động 

Xem với cỡ chữ
Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường giai đoạn 2018-2025” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và biểu dương mô hình xây dựng văn hóa ứng xử tiêu biểu năm 2021. Hội nghị do Tổng cục GDNN tổ chức, diễn ra sáng 16.9 theo hình thức trực tuyến.
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án, Phó tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Đỗ Năng Khánh cho hay, sau 3 năm thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở GDNN đã được triển khai sâu rộng đến nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Theo đó, đã có ¾ chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; có 93,5% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đoàn thanh niên trong các cơ sở GDNN được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử; 90% cơ sở GDNN trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong các cơ sở GDNN đã được nâng cao. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử đã được tăng cường… Qua triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình văn hóa ứng xử có giá trị.  

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, một số hoạt động ngoại khóa vẫn còn mang tính hình thức, phong trào, thời điểm, không thường xuyên, liên tục. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố và một số cơ sở GDNN chưa chủ động ban hành kế hoạch triển khai đến các cơ sở GDNN và chưa có báo cáo sơ kết kết quả triển khai thực hiện Đề án.

Đại diện các cơ sở GDNN tại điểm cầu Hà Nội lên nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Biểu dương tinh thần, ý thức vào cuộc của các sở và các cơ sở GDNN, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng, văn hoá ứng xử không chỉ nằm ở lĩnh vực văn hoá, xã hội hay giao tiếp; mà cần phải hiểu văn hóa ứng xử ở phạm trù rộng hơn vì nó hiện hữu ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. “Và chính sách ngoại giao vaccine của Việt Nam thời gian qua là một ví dụ" -  ông Lê Tấn Dũng dẫn ví dụ.

Thứ trưởng yêu cầu, cần đánh giá đúng việc triển khai Đề án xây dựng văn hóa ứng xử tại các cơ sở GDNNN. Đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững về chất lượng nguồn lao động. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Tổng cục GDNN tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Chỉ đạo rà soát bộ quy tắc ứng xử để xem có điểm nào cần sửa đổi, bổ sung. Đối với các sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần có kế hoạch, lộ trình triển khai Đề án, hỗ trợ học sinh, sinh viên sinh xây dựng văn hoá ứng xử. Với các cơ sở GDNN, cần rà soát xem nội dung, phương thức triển khai thời gian qua có gì vướng mắc để từ đó có điều chỉnh phù hợp. Cơ sở GDNN nào xây dựng được một môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện; đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên có trình đọ, có kỹ năng…” thì sẽ tạo dựng được thương hiệu bền vững, thu hút được người học.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã quyết định tặng bằng khen cho 15 mô hình của 14 cơ sở GDNN trên cả nước đạt giải Mô hình xây dựng văn hóa ứng xử tiêu biểu năm 2021.

Bình Nhi