Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung

Tạo động lực, khơi thông nguồn lực 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp xem xét và thông qua 10 Nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự kỳ họp. Những nội dung được quyết nghị tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo động lực, khơi thông nguồn lực vừa là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai, nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kịp thời hỗ trợ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2021, chỉ còn 3 tháng với nhiều kỳ vọng, quyết tâm giữ vững thành quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. HĐND tỉnh luôn xác định đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để UBND tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các chính sách, giải pháp trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng địa phương. HĐND tỉnh tin tưởng sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị sẽ được phát huy mạnh mẽ trong những tháng cuối năm này. HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để tích cực, khẩn trương triển khai kịp thời tất cả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của Trung ương và địa phương một cách nhanh nhất.

HĐND tỉnh đề nghị chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống, dịch bệnh. Khẩn trương thực hiện các giải pháp để đạt và vượt các chỉ số đánh giá cấp độ dịch ở cấp 1 “bình thường mới” để được áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương.

Hai là, bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2021. Tập trung triển khai tích cực các nghị quyết của Chính phủ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Chủ động hơn nữa trong nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khó khăn, hạn chế, vướng mắc xảy ra. Tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ba là, tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm bảo đảm cân đối hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Tập trung thực hiện các giải pháp, chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, tổng hợp, cân đối nguồn lực đầu tư công ở các cấp ngân sách nhằm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn khả thi, sát hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Bốn là, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh Bắc Ninh; chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt Đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng bảo đảm tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội và các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Đặc biệt là ý thức kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị. Phát động các phong trào thi đua, phát huy truyền thống, tự hào, khát vọng xây dựng quê hương Bắc Ninh, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. 

Phan Phương lược ghi