Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VIII

Tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững 

Xem với cỡ chữ
"Việc xem xét và thông qua nghị quyết về đầu tư công trung hạn của tỉnh làm cơ sở triển khai nhiệm vụ đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội…". Nhấn mạnh điều này tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết: Đây là quyết nghị quan trọng, tạo đột phá để thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Ưu tiên tập trung đầu tư các dự án quan trọng

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với quyết tâm: "Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước".

	Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết
Ảnh: Diệp Anh

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đồng tình với kế hoạch là ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án quan trọng, tác động liên vùng, tạo đột phá và động lực phát triển gắn với giải quyết hài hòa các nhu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương… Song, một số ý kiến cho rằng: Để bảo đảm cân đối được kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025, UBND tỉnh cần bổ sung phương án, hình thức khai thác nguồn thu từ quỹ đất có tính khả thi, dễ thực hiện trong ngắn hạn để bù đắp phần thiếu hụt (nếu có), trên cơ sở kinh nghiệm triển khai các dự án đã và đang thực hiện thành công, như: Đấu giá quyền sử dụng đất phần diện tích đất ở thuộc dự án nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng nhà ở sau khi đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị và công viên như hình thức đã thực hiện tại Công viên Fidel, hoặc đang thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh, để bảo đảm triển khai các dự án đầu tư công phát sinh, sau thời điểm HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khi xây dựng phương án tăng thu, tiết kiệm chi cần ưu tiên nguồn tăng thu hợp lý để bổ sung chi đầu tư phát triển (thực hiện theo thứ tự ưu tiên tại Khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước 2015).

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang, HĐND tỉnh cần xem xét, quy định khung về nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất đối với cấp huyện phù hợp hơn; xem xét xây dựng trụ sở làm việc lực lượng vũ trang cấp xã. Đồng thời, phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết cho một số huyện thật sự cần thiết, để bảo đảm nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng đề xuất, HĐND tỉnh quan tâm, hỗ trợ giáo dục vùng khó để các em học sinh có điều kiện ổn định học tập; rà soát, bổ sung nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần có nguồn ngân sách dự phòng bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; có đề án tổng thể để bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các địa phương hợp lý.

Tỉnh Quảng Trị dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là 7.940,5 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch Trung ương giao. Trong đó, ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí 2.232,9 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 200 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 107,6 tỷ đồng; nguồn thu sử dụng đất 5.400 tỷ đồng…

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thừa nhận nhu cầu đầu tư trên địa bàn rất cao, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Chí Trung cho rằng: Nếu không tăng nguồn thu từ quỹ đất thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh. "Đối với việc xây dựng trụ sở làm việc của lực lượng công an cấp xã, công an tỉnh đã có đề án và sau khi UBND tỉnh phê duyệt, Sở sẽ tham mưu sử dụng nguồn vốn phù hợp", ông Trung cho biết.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết: UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Việc thông qua nghị quyết về đầu tư công trung hạn của tỉnh làm cơ sở cho việc triển khai nhiệm vụ đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, nhằm tạo đột phá và thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025… "Đây là quyết nghị quan trọng, cơ cấu lại nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư, phù hợp với nguồn lực tài chính và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời, bảo đảm việc triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đồng bộ, tạo nền tảng thu hút đầu tư, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong thời gian tới", ông Quang nhấn mạnh.

Diệp Anh