Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 20 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Trước làn sóng Covid-19 xuất hiện trở lại với khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng, một lần nữa Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định tiếp tục trích nguồn ngân sách 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch.