TP HÀ GIANG, HÀ GIANG:

Tập trung giám sát các dự án khởi công mới 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề ra chương trình công tác trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2020, Thường trực HĐND thành phố đề nghị cần tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo thẩm quyền; phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề để kiện toàn các chức danh HĐND, UBND sau Đại hội Đảng; tổ chức Phiên giải trình chất vấn giữa 2 kỳ họp; tập trung gám sát theo kế hoạch, nhất là giám sát đối với các dự án khởi công mới... Thường trực HĐND thành phố cũng nhấn mạnh việc thường xuyên giám sát và đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; triển khai tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 

PHƯƠNG LAN