Tập trung xử lý các vụ việc tham nhũng, phức tạp kéo dài 

Xem với cỡ chữ
Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, ngày 1.12.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn dự Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục THADS Thái Nguyên Trần Bình cho biết, năm 2020 mặc dù ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, kinh tế xã hội đất nước có nhiều khó khăn, số thụ lý mới về tiền tăng đột biến (137,62%), song 10/10 đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đạt 87,29% về việc và 52,37% về tiền. Cụ thể, các cơ quan THADS Thái Nguyên đã thi hành xong 7.931 việc, đạt tỷ lệ 87,29% (tăng 1,47%) so với năm 2019, vượt 7,29% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao; thi hành xong hơn 135 tỷ (tăng 39,87%) so với năm 2019; đạt tỉ lệ 52,37% (tăng 22,31%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 13,87% so với chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, năm 2020 là năm mà tất cả các Chi cục THADS đều đạt và vượt chỉ tiêu về việc và tiền.

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các Quy chế phối hợp Liên ngành Trung ương và Quy chế phối hợp liên ngành địa phương trong công tác THADS giữa Cục THADS tỉnh với các ngành: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh, Trại giam Phú Sơn 4 tiếp tục phát huy hiệu quả, qua đó, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS trong thực tiễn.

Đặc biệt năm 2020, Cục THADS tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25.9.2020 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Chỉ thị đã xác định công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THADS.

Đánh giá những kết quả THADS đã đạt được, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn đề nghị cơ quan THADS tập trung thực hiện các giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị 33; học tập triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức thi hành án, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế, phức tạp kép dài, thu hồi tài sản cho nhà nước…

Cục THADS Thái Nguyên đã ký Quy chế phối hợp Trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an

Đồng tình với những đề nghị trên, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái nêu rõ năm 2021 là năm đặc biệt, nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, 75 năm thành lập hệ thống THADS, do đó Cục cần quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác THADS 2021, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; tập trung thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế; đặc biệt những vụ án Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng theo dõi; ưu tiên thi hành các vụ án lớn, trọng điểm; khắc phục sai phạm trong THADS, tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời sai phạm; thi hành hiệu quả các vụ án hành chính; tiếp tục kiện toàn bộ máy THADS…

 Nhà xuất bản Tư pháp tặng 10 Tủ sách pháp luật cho các cơ quan THADS 

Tại Hội nghị, Cục THADS Thái Nguyên đã ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an; tặng tủ sách pháp luật cho các cơ quan THADS tỉnh; công bố, trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho các đơn vị, cá nhân có thành tích.

Đình Khoa