Tây Ninh: Kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 7 - 9.12 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin tại buổi họp báo mới đây của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.12. Bên cạnh những nội dung thường kỳ của kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung chuyên đề như: Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về "Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025"…

ĐẶNG VĂN