Tây Ninh: Tiếp tục tạm dừng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc tiếp tục tạm dừng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh. Nhằm tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, bảo đảm an toàn cho các cá nhân, tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo tại Văn bản số 2379/UBND-KSTT ngày 18.7.2021 của UBND tỉnh cho đến khi có thông báo mới kể từ ngày 1.8.2021.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 1.8.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Thực hiện thông báo, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến Mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo và ứng dụng Tây Ninh Smart; hoặc nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các cơ quan, tổ chức vừa nêu trên bố trí công chức hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu. Bố trí cán bộ, công chức làm việc theo chỉ đạo tại Văn bản số 2377/UBND-KGVX ngày 18.7.2021 để giải quyết kịp thời, đúng, trước hạn các thủ tục hành chính của người dân; tổ chức nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh và qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông báo số điện thoại của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện tiếp nhận và trả kết quả, của Bộ phận một cửa các đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền các nội dung trong công văn chỉ đạo này tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; thông báo cho tổ chức, cá nhân tại Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo.

Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo hoạt động thông suốt các hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo an toàn, an ninh, toàn vẹn dữ liệu. Đối với Bưu điện tỉnh, cần bố trí, đảm bảo nhân sự và các quy định liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong tình hình thực hiện Chỉ thị 16.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức tuyên truyền nhiều lần, nhiều kỳ để thông báo rộng rãi đến tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Vân Phi