Tháng 8, Kho bạc Nhà nước mua lại 694 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ 

Xem với cỡ chữ
Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết trong tháng 8 đã mua lại có kỳ hạn 694 tỷ đồng trái Chính phủ từ nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi.

Theo đó, có 3 kỳ hạn được giao dịch thành công là 14 ngày, 21 ngày và 1 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn giao dịch 14 ngày có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 248,01 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 1,05%/năm).

Kỳ hạn giao dịch 21 ngày có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 346,94 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 0,96%/năm).

Kỳ hạn giao dịch 1 tháng có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 99,67 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 0,90%/năm).

Trước đó, KBNN cho biết tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong quý 3 là 59.237 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng mua lại các kỳ hạn cho phù hợp với khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi và tình hình thị trường.

Việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ được KBNN thực hiện theo Thông tư 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nghiệp vụ này được kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu Chính phủ "làn gió" mới với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là KBNN. Điều này cũng góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

H.Lan