Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Chín (mở rộng) theo hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.
	Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hàng Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh Khoá XI
Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hàng Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh Khoá XI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết: Sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND thành phố, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, các địa phương trên địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, thành phố vẫn phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tham dự tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu chọn trọng tâm, thảo luận, đánh giá, tìm biện pháp tích cực khả thi nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và chặng đường kế tiếp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo báo cáo kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 9 tháng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 - CtrHĐ/TU ngày 21.12.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW ngày 9.12.2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

Nhật Trường