Chuyên trang Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh

Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Ba 

Xem với cỡ chữ
Tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá kết quả công tác trong 8 tháng năm 2021; cho ý kiến vào các nội dung công tác tháng 9 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh.

Phát huy vai trò và trách nhiệm

Cùng với việc ban hành 16 Nghị quyết về cơ chế, chính sách và 32 Nghị quyết về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các Tổ đại biểu giám sát 6 tháng cuối năm về tổ chức triển khai thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022…

Đóng góp chung vào phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 8 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương, với yêu cầu kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng. 

Trong tháng 8, Thường trực HĐND, các đại biểu chuyên trách của HĐND tỉnh đã tiếp 6 lượt công dân, phản ánh về 10 vụ việc, trong đó, 3 vụ việc tố cáo, 7 vụ việc kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn tiếp nhận 17 đơn thư của công dân gửi đến thông qua đường bưu điện. Các đơn thư được tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển 3 đơn đủ điều kiện đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân... 

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa XIX vào cuối tháng 9.2021. Theo đó, dự kiến sẽ xem xét, quyết định một số nội dung về ban hành kế hoạch hoạt động toàn khóa; thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành định mức kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, ban hành quy định tạm thời về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026”; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 (sửa đổi Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 17.4.2018 về Đề án điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030); phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tháng 9, trong đó, tập trung cao cho việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh. Đặc biệt, đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg; hoàn thiện các Tờ trình dự kiến trình tại kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh, bảo đảm thời gian, chất lượng theo quy định; quan tâm thực hiện tốt một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Phan Phương