Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh An Giang Khóa X

Thông qua 15 nghị quyết quan trọng 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh An Giang Khóa X đã tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành chương trình nghị sự đề ra. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính hội trường UBND tỉnh đến các huyện, thị, thành phố trên địa bàn.
Toàn cảnh điểm cầu chính tại Hội trường UBND tỉnh An Giang
Ảnh: Vũ Hùng

Báo cáo tại kỳ họp, UBND tỉnh An Giang cho biết: 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,79%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 462 triệu USD, tăng 3,27% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 5.030 tỷ đồng, tăng 24,11% so với cùng kỳ... Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng GRDP còn thấp hơn so với kịch bản đề ra; kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất - kinh doanh còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động tăng hơn so với cùng kỳ…

Những tháng còn lại của năm 2021, UBND tỉnh xác định: Tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên định tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức kiểm tra các công trình trọng điểm, các công trình chậm tiến độ. Tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để kêu gọi các nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ về lao động, việc làm cho các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ hỗ trợ trẻ bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em; các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022...

Tin và ảnh: VŨ HÙNG