Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV:

Thông qua Nghị quyết bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ 

Xem với cỡ chữ
Chiều 27.7, với tỷ lệ 479/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ảnh: Quang Khánh

Với tỷ lệ 476/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết nghị, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ đối với các ông:

- Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An

- Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

- Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao

- Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương

- Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải

- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ông  Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế

- Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Dân tộc

- Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ

- Ông Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Hoàng Ngọc