Thủ tướng chỉ đạo sửa đổi quy định về sử dụng mã số mã vạch 

Xem với cỡ chữ
Trước những bất cập trong những quy định về mã số mã vạch đối với thuỷ sản xuất khẩu được doanh nghiệp phản ánh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 9208/VPCP-KGVX về việc sửa đổi quy định pháp luật về sử dụng mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài.

Theo đó, về kiến nghị tại văn bản số 122/CV-VASEP của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) ngày 13.10.2020 liên quan đến quy định sử dụng MSMV nước ngoài đối với hàng hoá xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để phù hợp thực tiễn sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh: ITN
Nguồn: ITN

Từ phản ánh của doanh nghiệp thuỷ sản, tháng 10.2020, VASEP đã có công văn gửi tới Thủ tướng và các bộ kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định đăng ký sử dụng MSMV đối với hàng xuất khẩu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

VASEP báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính và Bộ KHCN có chỉ đạo giải quyết vướng mắc này thông qua việc bổ sung yêu cầu bãi bỏ quy định về MSMV nước ngoài cho hàng xuất khẩu tại NĐ 74/2018 theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam như thông lệ quốc tế đang thực thi, không tạo thêm các gánh nặng về thủ tục hành chính hay tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới.

Xuân Tùng