Thủ tướng Phạm Minh Chính dự công bố vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư