Thực hiện 3 dự án giảm thiểu tác động thiên tai 

Xem với cỡ chữ

      Trong quý I, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã triển khai 3 dự án nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai tại 8 địa phương. Kinh phí thực hiện các dự án là 900.000 euro do các tổ chức của châu  u tài trợ. Trong đó Chính phủ Tây Ban Nha tại trợ 100.000 euro thực hiện tại Sơn La và Hà Giang trong 1 năm; Liên minh Châu  u tài trợ 334.000 USD cho Hà Tĩnh và Quảng Bình thực hiện trong 3 năm...

TK