BHXH tỉnh Gia Lai

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các giải pháp 

Xem với cỡ chữ
Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2021, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); cũng như tích cực tháo gỡ, giải quyết, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2021, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực cho biết, toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ phòng chống Covid-19 gắn với triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản và nhiệm vụ mới của Ngành BHXH Việt Nam, với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH đạt trên 90.052 người, chiếm 9,7% lực lượng lao động. Trong đó, BHXH tự nguyện 13.276 người, đạt 58,9% kế hoạch; tham gia BHYT có trên 1,3 triệu người, đạt 99,7% kế hoạch và chiếm 87,8% độ bao phủ dân số toàn tỉnh. Tổng số thu đạt trên 1.056 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch; thực hiện chi trả BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên 1.121 tỷ đồng, chiếm 40,8% so với dự toán giao năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai chính sách BHXH, BHYT như tình hình nợ đọng vẫn ở mức cao (chiếm tỷ lệ 6,1% trên số phải thu); để bảo đảm tiến độ chưa thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ về kiểm soát, phê duyệt mã số BHXH; triển khai BHYT học sinh sinh viên tỷ lệ bao phủ có tăng (92%) nhưng vẫn thấp hơn toàn quốc (95%); triển khai VssID mới đạt trên 28.757 người (đạt 18% kế hoạch); việc tổ chức kiện toàn, mở rộng và đa dạng các hệ thống đại lý chưa được vào cuộc mạnh mẽ…đúng theo tinh thần phát động thi đua của toàn Ngành BHXH Việt Nam.

Giải đáp thắc mắc về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân
Giải đáp thắc mắc về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng, nỗ lực đạt được những kết quả của các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, song để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2021, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực đã đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã tiếp tục nỗ lực tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra.

Trước hết, tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021, ưu tiên hàng đầu vào công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, linh hoạt, thiết thực với quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động; đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa, lợi ích, tiện ích của việc sử dụng ứng dụng VssID và tuyên truyền người tham gia BHYT sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí triển khai kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT năm 2021; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng cho các hệ thống đại lý, đặc biệt là đội ngũ nhân viên thuộc các đại lý hoạt động ở cấp xã. Tăng cường truyền thông đến đội ngũ công chức, viên chức để thay đổi tư duy, nhận thức từ hành chính sang phục vụ, chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh đó, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát tốt chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh, bảo đảm cân đối nguồn quỹ BHYT trên cơ sở dự toán được giao năm 2021. Quản lý chỉ trả, người hưởng các chế độ BHXH bảo đảm chặt chẽ ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Quyết liệt triển khai giao dịch điện tử hồ sơ ngắn hạn; chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt.

Giám đốc BHXH tỉnh cũng nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; quản lý dữ liệu, kiểm tra và duyệt dữ liệu in sổ, thẻ trên toàn tỉnh đúng quy định tránh trùng lắp, sai đối tượng; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Sở, ngành.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo của Ngành BHXH Việt Nam và Tổ chỉ đạo của BHXH tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tháo gỡ, giải quyết, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tập trung cao độ, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp triển khai phù hợp; bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, cũng như bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Vân Phi