Thường trực HĐND TP Đà Nẵng họp phiên thường kỳ tháng 9