Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình thi hành pháp luật về Cảnh sát cơ động