Tích cực hỗ trợ cho người lao động vượt qua đại dịch 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nặng nề của đợt dịch bùng phát lần thứ 4, các F0 được đưa đi điều trị, F1 được đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà, toàn bộ người lao động còn lại thực hiện cách ly tại nhà từ 14 - 21 ngày theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Trước tình hình đó, việc tạm dừng sản xuất dã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, người lao động và nhiều hộ gia đình nông dân khó khăn, Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Nhà Bè và Quận 7 đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.
Hình ảnh Phiên giao dịch giải ngân tại xã
Hình ảnh tại phiên giao dịch giải ngân tại xã

Cụ thể, Ngân hàng chính sách xã hội huyện NBè và quận 7 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn huy động vốn trung ương, địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Dư nợ đến 31.12.2021 507.715 triệu đồng, cùng với 10.229 khách hàng vay vốn. Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân 158.108 triệu đồng với hơn 2.583 hộ vay, doanh số thu nợ 97.888 triệu đồng với 6.205 khách hàng. Trong đó, đã giải ngân cho 191 khánh hàng vay vốn tạo việc làm là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo vay vốn làm ăn, 50 hộ vay vốn học sinh sinh viên, 4 hộ vay thuộc hội viên Hội Cựu Chiến binh phát triển kinh tế. Ngoài ra, trong năm 2021 ngân hàng chính sách xã hội Huyện Nhà Bè và Quận 7 nhận được vốn ủy thác từ UBND quận 73 tỷ đồng, UBND Huyện nhà bè 2 tỷ đồng.

Hình ảnh Hội nông dân Xã Phú Xuân  kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ vay ông Phạm Tấn Phước
Hội Nông dân xã Phú Xuân kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ vay 

Đặc biệt, ngày 7.7.2021, Chính ph đã ban hành nghị quyết số 68/NQ-CP, quyết định số 23/QĐ-TTG và quyết định số 33/QĐ-TTG sửa đổi ngày 6.11.2021 của Chính phủ về hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nhà Bè và Quận 7 đã ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân với số tổng số tiền 18.095 triệu đồng gồm 12 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động ảnh dịch coivid-19 với lãi xuất 0%.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần may Nhà Bè Nguyễn Ngọc Lân cho biết, do dịch kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến tài chính đặc biệt dòng tiền từ tháng 7 đến cuối năm 2021, tổng công ty phải duy trì sản xuất 3 tại chỗ trong điều kiện vô cùng khăn, nguy cơ dịch bệnh lây lan; mọi chi phí cho sinh hoạt, bo trì máy móc trong thời gian ngừng hoạt động là vô cùng lớn thiếu nguồn tài chính để thanh toán cho nhà cung cấp khi hoạt động trở lại do các đơn hàng không được giao trong thời gian tạm dừng sản xuất do gây ra các khó khăn trong vấn đề tài chính. Nhờ gói hỗ trợ cho vay không lãi suất của Chính phủ, giảm được một phần chi phí lãi vay của cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn để tiếp tục duy trì sản xuất.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nhà Bè và Quận 7 đã thực hiện giảm lãi suất cho vay theo quyết định số 1990/QĐ-TTG ngày 26.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ với hơn 10 nghìn khách hàng vay vốn. Theo đó, về đối tượng, thời gian, mức lãi suất cho vay là giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 31.12.2021, áp dụng cho các khoản nợ còn dư nọe trong khoảng thời gian trên, không áp dụng cho các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31.12.2021, Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Vân Phi