Tích cực tổ chức các hoạt động chuyển đổi số thư viện 

Xem với cỡ chữ
Tại hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây, một trong những vấn đề được người làm công tác thư viện quan tâm là kỹ năng tổ chức các hoạt động ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số, tài nguyên số.
Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số”

Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng, chuyển đổi số đang được xem như cơ hội vàng cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, trong đó có thư viện. Việc Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực này để phục vụ độc giả. Nhiều địa phương, hệ thống thư viện đang tích cực tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, song để đạt mục tiêu và hiệu quả như kỳ vọng cần có những hướng đi đúng cũng như sự đầu tư đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa.

Các chuyên gia ngành thư viện cho biết, chuyển đổi số lĩnh vực thư viện góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở về thư viện và mạng thông tin thư viện quốc gia. Từ đó, xây dựng thành phố thông minh, xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số thư viện có những điểm còn mới mẻ, có thể khiến các thư viện gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ bước đầu khi triển khai, xây dựng.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia ngành thư viện đã giới thiệu các nội dung về tổng quan chuyển đổi số, những vấn đề cơ bản trong chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện, cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam, nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số. Đặc biệt, hội nghị cũng dành chuyên đề hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng thư viện số theo định hướng xã hội hóa, từ kinh nghiệm của NXB Xây dựng.

Hà Linh